ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ กว่า 92 % ค้านเปิดบ่อนถูกกฎหมาย

24 ม.ค. 2564 เวลา 4:44 น.

ผลสำรวจ ซูเปอร์โพล 92.8 % ต่อต้านแนวคิดเปิดบ่อนถูกกฎหมาย เพราะจะทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมและประชาชนมากมาย เช่น อาชญากรรม สังคมเสื่อมลงกว่านี้อีก ยากจะควบคุม บ่อนเถื่อนก็ไม่ได้หมดไป และอำนาจรัฐ ถูกท้าทายมากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง วิกฤตคือโอกาส กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,745 ตัวอย่าง ดำเนินโครงกำรระหว่างวันที่ 19 - 22 มกราคม ที่ผ่านมา ผลสำรวจ มีดังต่อไปนี้

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ กว่า 92 % ค้านเปิดบ่อนถูกกฎหมาย

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ กว่า 92 % ค้านเปิดบ่อนถูกกฎหมาย

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ กว่า 92 % ค้านเปิดบ่อนถูกกฎหมาย

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ กว่า 92 % ค้านเปิดบ่อนถูกกฎหมาย

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ กว่า 92 % ค้านเปิดบ่อนถูกกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด