ยกระดับชีวิตเกษตรกรพื้นที่ห่างไกล ด้วยถนนดีๆ กับรางรถไฟ

27 ม.ค. 2564 เวลา 9:17 น.

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของภาคการขนส่งของจีน ได้ขจัดปัญหาคอขวดที่ขัดขวางการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ยากไร้ ทั้งยังวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่การบรรเทาความยากจนและการเติมชีวิตชีวาให้แก่ชนบท

จีนได้ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าเกษตรกร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนและทางรถไฟ ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการขนส่งกับธุรกิจในพื้นที่ยากไร้อย่างกว้างขวาง และส่งเสริมการสร้างชนบทที่สวยงามผ่านเส้นทางคมนาคมในชนบท

ตั้งแต่ปี 2012-2019 จีนได้สร้างหรือปรับปรุงทางหลวงชนบทเป็นระยะทางรวม 2.09 ล้านกิโลเมตร อันรวมถึงทางหลวงในพื้นที่ยากไร้ประมาณ 1.1 ล้านกิโลเมตร ทำให้ทางหลวงชนบทมีความยาวรวมทั้งสิ้น 4.2 ล้านกิโลเมตร และเชื่อมต่อทางหลวงกับเขตการปกครองระดับหมู่บ้านในพื้นที่ยากจนอีก 51,000 แห่ง ด้วยถนนลาดยางมะตอยและถนนคอนกรีต

ภายในสิ้นปี 2019 จีนได้ลงทุนเงินทั้งสิ้น 3.3 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 15.26 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของการลงทุนทั้งหมดในโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ไปกับโครงการรถไฟในพื้นที่ยากไร้ที่อยู่ติดกัน 14 แห่ง, พื้นที่ฐานการปฏิวัติเก่า, พื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมาก และพื้นที่ชายแดน โดยบรรดาทางรถไฟสายใหม่ที่เชื่อมต่ออำเภอยากไร้ในระดับชาติทั้ง 274 แห่งนี้ ทำให้อำเภอเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ "วงแหวนเศรษฐกิจรถไฟความเร็วสูง" ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด