ส่องธุรกิจตั้งใหม่-เลิกกิจการสูงสุด3อันดับแรกปีก่อนพร้อมแนวโน้มปีวัว

28 ม.ค. 2564 เวลา 9:52 น. 6

วันนี้จะพามาส่องดูว่าธุรกิจไหนเปิดใหม่มากที่สุด และธุรกิจไหนที่ปิดตัวสูงสุด เมื่อปี 2563 และแนวโน้มปีวัวทองนี้จะเป็นอย่างไร

การทำธุรกิจก็เหมือนกิจกรรมอื่น ๆ นั่นแหละมีเปิดก็ต้องมีปิด หรืออาจเปรียบเทียบได้ว่ามีเกิดก็ต้องมีดับเหมือนชีวิตคนเรา หากพูดเรื่องธุรกิจในช่วงตั้งแต่ปี2562 เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ปี2564 ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ยินข่าวว่ามีปิดกิจการกันไปเยอะเลยทีเดียวจากผลกระทบโควิด -19

วันนี้ “สปริง” จะพาไปส่องดูว่าตลอดทั้งปี 2563 มีธุรกิจไหนบ้างที่มีการยื่นทะเบียนขอเปิดบริษัทสูงสุด และมีธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ยื่นขอปิดกิจการสูงสุดเพราะทนพิษบางแผลจากโควิด -19 ไม่ไหว โดยล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ข้อมูลว่ายอดรวมการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจำนวนทั้งสิ้น 63,340 ราย เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 71,485 ราย ลดลง 8,145 ราย หรือลดลง 11% ซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่กรมฯ ได้ประเมินไว้ว่ายอดจดทะเบียนตั้งใหม่ทั้งปี 2563 จะอยู่ที่ 63,000-64,000 ราย

ทั้งนี้ปัจจัยลบคือภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการปิดประเทศและปิดเมือง ช่วงมี.ค.-ก.ค.2563 ผู้ประกอบการจึงชะลอทำธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 235,272 ล้านบาท ลดลง 28% โดยมีธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ขณะที่ยอดเลิกกิจการปี 2563 มีจำนวน 20,920 ราย ลดลง 5% ส่วนยอดเลิกในปี 2563 มีจำนวน 20,920 ราย ลดลง 5%

ส่วนธุรกิจที่เลิกกิจการมีจำนวน 6,013 ราย เทียบกับพฤศจิกายน 2563 เพิ่มขึ้น 145% เทียบกับธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 6% โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 16,726 ล้านบาท เทียบกับพฤศจิกายน 2563 ลดลง 14% เทียบกับธันวาคม 2562 ลดลง 23% และธุรกิจที่เลิกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

ส่องธุรกิจตั้งใหม่-เลิกกิจการสูงสุด3อันดับแรกปีก่อนพร้อมแนวโน้มปีวัว

อย่างไรก็ตามปี2564 กรมฯได้ตั้งเป้าหมายการจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ที่ 64,000-66,000 ราย เพราะหลายฝ่ายมีการประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีการลงทุนทำธุรกิจมากขึ้น ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน มีทิศทางดีขึ้น และเริ่มที่จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้สถานการณ์การใช้ชีวิตเริ่มที่จะกลับมาเป็นปกติ ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าโลกฟื้นตัว แต่ก็ยังต้องระวังโควิด-19 ที่กลับมาระบาดใหม่ โดยต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเป็นอย่างไร แต่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดูแลได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด