โควิด-19 กับระยะเวลาในพัฒนา วัคซีนต้านโรคต่างๆ

11 ก.พ. 2564 เวลา 11:22 น.

วัคซีนโปลิโอ ต้องใช้เวลาถึง 65 ปี ตั้งแต่เริ่มคิดค้นและพัฒนาจนสำเร็จ ในขณะที่หลายโรค จนถึงทุกวันนี้ก็ยังพัฒนาไม่สำเร็จ ส่วนโควิด-19 ใช้เวลาพัฒนาเพียง 1 ปี ก็อนุมัติให้กรณีฉุกเฉินได้ในหลายๆ ประเทศแล้ว

ที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาวัคซีนต้านโรคต่างๆ ขึ้นมามากมาย บางโรคก็ต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จ เช่นโรคโปลิโอ ที่ใช้ระยะเวลาถึง 65 ปี

บางโรค ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน อาทิเช่น เมอร์ส และซาร์ส เป็นต้น ส่วนโควิด-19 ต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆ ที่การระบาดได้ส่งผลกระทบกับโลกเป็นอย่างมาก จึงมีการเร่งพัฒนา โดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 1 ปี เท่านั้น ก็ได้รับการประกาศให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในหลายประเทศ แต่ก็ยังต้องมีการพัฒนา และทดสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป

โควิด-19 กับระยะเวลาในพัฒนา วัคซีนต้านโรคต่างๆ

ที่มา ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ – BHRC BDMS , www.frontiersin.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด