พารู้จัก5เสาสำคัญในวันที่ GDPไทยปี2563เข้าICU ดิ่งเหว-6.1% !

15 ก.พ. 2564 เวลา 11:19 น. 6

จะพาไปรู้จักกับ 5 เครื่องยนต์หรือ 5 เสาหลักที่สำคัญมากๆ กับเศรษฐกิจไทย ว่าเสาไหนทำหน้าที่อะไร แล้วปี 2563 ที่ผ่านมา GDP ติดลบเสาไหนกระทบสุด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ หรือที่เรียกติดปากกันว่า GDP  มันคือมูลค่าสินค้า และบริการขั้นสุดท้ายของประเทศ ซึ่งมันก็จะสะท้อนไปยังเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายในระดับเล็ก ๆ การจ้างงาน กำลังซื้อของคน เงินในกระเป๋า รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตร ปากท้องของผู้คนในประเทศด้วย หากปีไหนที่เศรษฐกิจดี GDP ออกมาดีก็สะท้อนว่าคนพอมีอันจะกิน

แต่... ปี 2563 ที่ผ่านมาถือว่าเศรษฐกิจบ้านเรายังตกที่นั่งลำบาก ล่าสุดสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้แถลงภาพรวมทั้งปี 2563  เศรษฐกิจไทยหดตัว  6.1% เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ถือว่าต่ำสุดในรอบ 22 ปี นับจากในสมัยวิกฤติต้มยำกุ้งที่เศรษฐกิจหดตัวถึง -7.6% นอกจากนี้ยังมีการปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2564 เหลือเติบโต 2.5-3.5% โดยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิดเผยว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 4/2563 หดตัว -4.2% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัว -6.4% ในไตรมาส 3/2563 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไตรมาส 4/2563 จะขยายตัว 1.3% จากไตรมาส 3/2563 เนื่องจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าลดลงในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่การใช้จ่ายและภาคลงทุนภาครัฐขยายตัว

พารู้จัก5เสาสำคัญในวันที่ GDPไทยปี2563เข้าICU ดิ่งเหว-6.1% !

พร้อมกันนี้ได้มีการปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2564 เหลือเติบโต 2.5-3.5% จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 3.5-4.5%  โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ แนวโน้มกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก  แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และ การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 5.8%  การอุปโภคบริโภคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัว 2.0% และ 5.7% ตามลำดับ

ทั้งหมด คือ เรื่องราวที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในห้อง ICU อยู่ แต่โดยหลักวัดจาก 5 เสาสำคัญ วันนี้จะพารู้จัก 5 เสาสำคัญว่าเหตุไฉนถึง GDPไทยปี2563 ถึงทรุด

1.การบริโภคภาคเอกชน = คนไม่มีเงิน กำลังซื้อลดลง ว่างงานมากขึ้น

2.การลงทุนภาคเอกชน =  ไม่มีการลงทุนใหม่ๆทั้งนักธุรกิจไทย และต่างชาติ

3.การใช้จ่ายของรัฐ และการลงทุนภาครัฐ  =  ไม่มี หรือมีน้อยเนื่องจากต้องเร่งรับมือโควิด

4.การส่งออก = ส่งออกได้น้อยเพราะประเทศคู่ค้าได้รับผลกระทบ

5.การนำเข้า = น้อยตามสถานการณ์  (นำเข้าเยอะไม่ดี)

โดยทั้งหมดคือรายละเอียด 5 เสาสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจมาก ๆ และต้องมาลุ้นกันสุด ๆ ในปีนี้ว่าจะเป็นไปตามคาดการณ์หรือไม่ ที่สำคัญทุกคนต้องหาทางรอดให้ตัวเองให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด