Spring News

กทม.วุ่น คลัสเตอร์โควิด19 ตลาดบางแค สั่งปิด"เซนต์ฟรัง-ราชินีบน"

18 มี.ค. 2564 เวลา 6:26 น. 2

กรุงเทพฯ ส่อวุ่น คลัสเตอร์โควิด-19 ตลาดบางแค สั่งปิดด่วน โรงเรียน 2 แห่ง "เซนต์ฟรัง-ราชินีบน" หลังพบนักเรียนมีความเสี่ยงติดเชื้อ จากโรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง

วันที่ 18 มี.ค. 2564 โรงเรียนกวดวิชาชื่อดังแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม โรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม. ได้ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า เรียนแจ้งท่านผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องจากวันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากสาธารณสุข ว่ามีนักเรียนชั้น ป.4 ที่ได้มาเรียนในรอบวันเสาร์ - ตึกใหม่ (ในซอย) ห้อง 5 ชั้น 3 ติดโควิด-19 จากในครอบครัว  

ทางสาธารณสุขแจ้งว่า เพิ่งจะทราบผลตรวจ โดยน้องแจ้งว่า ได้เดินไปเข้าห้องน้ำเท่านั้น นักเรียนที่เรียนในห้องดังกล่าว และคุณครูผู้สอนมีความจำเป็นจะต้องกักตัว 14 วัน โดยถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง อาจารย์ผู้สอนท่านหนึ่งได้ไปตรวจในวันนี้ แต่แพทย์แจ้งว่า ยังไม่สามารถตรวจได้ ให้รอระยะฟักตัว 5–7 วัน ส่วนนักเรียนในชั้นอื่นทางสาธารณะสุขแจ้งว่า ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด หมั่นล้างมือ และสังเกตอาการ ทางโรงเรียนต้องขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขณะที่โรงเรียน "เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์" ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสน ได้ออกประกาศ ปิดเรียน เป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับทราบข่าวการติดเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ไปเรียน ณ สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง จึงได้รีบทำการสำรวจนักเรียน และพบว่า มีนักเรียนของโรงเรียนเราบางคนไปเรียนที่สถาบันแห่งนั้นด้วย

ประกอบกับได้รับแจ้งจากทางศูนย์สาธารณสุขที่ดูแลโรงเรียน ว่ามีนักเรียนบางโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงติดเชื้อด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนและเพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครองโรงเรียนจึงพิจารณาให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อทำ ความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ภายในบริเวณโรงเรียนและให้นักเรียนมาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ตามตารางสอบที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นโรงเรียนจะปิดห้องเรียนทุกห้องเพื่อทำความสะอาดและอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ผู้ปกครองติดดามข่าวสารจากโรงเรียนอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลง จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป

กทม.วุ่น คลัสเตอร์โควิด19 ตลาดบางแค สั่งปิด"เซนต์ฟรัง-ราชินีบน"

 

ด้าน “โรงเรียนราชินีบน” ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เนื่องจากทางโรงเรียนด้รับทราบข่าวการติดเชื้อโควิด-19 ของสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง จึงได้รีบทำการสำรวจนักเรียนของโรงเรียนราชินีบน พบว่ามีนักเรียนของโรงเรียนบางคนไปเรียนที่สถาบันแห่งนั้นด้วย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุก คนและเพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครอง

โรงเรียนราชินีบนจึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ หยุดเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ที่ 19  มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ภายในบริเวณโรงเรียน และให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประมศึกษามาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 

ทั้งนี้โรงเรียนราชินีบนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างปีดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษดังนี้
1. ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนระบบออนไลน์ 

2. ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือไปตามสถานที่ชุมชนแออัดต่างๆ หากไม่มีความจำเป็น แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กทม.วุ่น คลัสเตอร์โควิด19 ตลาดบางแค สั่งปิด"เซนต์ฟรัง-ราชินีบน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดไทม์ไลน์พนักงาน "ทรู" ติดเชื้อโควิด-19 ไปประชุมที่สยามสแควร์ - ตึกทรู ทาวเวอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด