Spring News

ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ เพื่อการฝึก ระหว่าง 20-26 มี.ค.

19 มี.ค. 2564 เวลา 6:44 น.

ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ไปฝึกวันที่ 20 มี.ค. และเคลื่อนย้ายกลับ 26 มี.ค. ขอประชาชนอย่าตกใจ

เพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center" รายงานว่า กองทัพบก โดย กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2564 และวันที่ 26 มีนาคม 2564

กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งจะทำการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อออกทำการฝึกตามหน้าที่ ประจำปี 2564 ณ พื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 05.00 น.

เคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน - ถ.ทหาร - ถ.วิภาวดีรังสิต - ถ.พหลโยธิน - ถ.สายสระบุรี ปลายทาง พื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

และเคลื่อนย้ายกลับ กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 น.

ขณะที่ กองพันเสนารักษ์ที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งจะทำการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทำการฝึกตามหน้าที่ ประจำปี 2564 ณ พื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.

โดยเคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก กองพันเสนารักษ์ที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน - ถ.ทหาร - ถ.วิภาวดีรังสิต - ถ.พหลโยธิน - ถ.สายสระบุรี ปลายทาง พื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันเสนารักษ์ที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ เพื่อการฝึก ระหว่าง 20-26 มี.ค.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด