ภูเก็ตสั่งปิดช่องทางบก ด่านท่าฉัตรไชย สถานบริการเสี่ยงแพร่โควิด 14 วัน

29 เม.ย. 2564 เวลา 3:36 น.

ภูเก็ต สั่งปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภท เข้าจังหวัดระหว่างเวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. เว้นรถฉุกเฉิน-ขนส่ง ตั้งแต่ 29 เม.ย.-12 พ.ค.

วันที่ 28 เม.ย.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2284/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดภูเก็ต

สาระสำคัญ ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภท เข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่รถฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย ผู้ป่วยฉุกเฉิน รถขนส่งเครื่องบริโภคประเภทอาหารสด ยาเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน โดยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ที่เดินทางมากับรถดังกล่าวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจโดยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางพร้อมมีใบแจ้งประเภทสินค้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจทุกครั้งหากไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ชะลอการเดินทางไปจนกว่าถึงเวลาที่กำหนด

ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามกิจการดำน้ำ ห้ามรวมตัวทำกิจกรรมสังสรรค์ดื่มสุราในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ถนนริมคลอง ขุมน้ำสาธารณะ ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามเปิดให้บริการสนามกีฬาในร่ม

ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานรื่นเริง งานเลี้ยงสังสรรค์ งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงรับ-ส่งเลี้ยงฉลองต่างๆ เว้นแต่ งานศพ งานบวช งานแต่งงาน หากไม่สามารถชะลอหรือเลื่อนไปได้ให้กำหนดมาตรการป้องกันโรคเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถาน

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สึแดง)17จังหวัดและเพิ่มเติม 4 จังหวัดเข้ามาในช่องทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ2เข็มหรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางหากไม่มีเอกสารดังกล่าวต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยวิธีการAntigen Rapid Test ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หมอชนะ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com และให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่พักอาศัย

ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด19 ติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด