รีบไปตรวจด่วน! ภูเก็ตแจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

01 พ.ค. 2564 เวลา 4:54 น.

ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ประกาศแจ้งให้ผู้โดยสารสายการบินเวียดเจ็ต แอร์เอเชีย และไทยสมายด์ รวม 7 เที่ยวบิน ที่บินเข้าออกจังหวัดภูเก็ต เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ เข้าตรวจหาเชื้อโรงพยาบาลใกล้บ้านด่วน

ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศผ่าน เพจเฟซบุ๊ก แจ้งผู้โดยสารสายการบินที่เข้าออก จังหวัดภูเก็ต เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบไปตรวจหาเชื้อโรงพยาบาลใกล้บ้านด่วน โดย 7 เที่ยวบิน มีดังต่อไปนี้

• สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD3027 เดินทางวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 17.50 – 20.30 น. เส้นทาง ดอนเมือง – ภูเก็ต

รีบไปตรวจด่วน! ภูเก็ตแจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

• สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ401 เดินทางวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 11.05 – 13.10 น. เส้นทาง เชียงราย – ภูเก็ต

รีบไปตรวจด่วน! ภูเก็ตแจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

• สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD4110 เดินทางวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 12.06 – 13.21 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ- ภูเก็ต

รีบไปตรวจด่วน! ภูเก็ตแจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

 

• สายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน W285 เดินทางวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 12.30 – 13.55 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ- ภูเก็ต

รีบไปตรวจด่วน! ภูเก็ตแจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

• สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ301 เดินทางวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.40 – 15.00 น. เส้นทาง ภูเก็ต – กรุงเทพฯ

รีบไปตรวจด่วน! ภูเก็ตแจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

• สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ316 เดินทางวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 18.30 – 19.50 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต

รีบไปตรวจด่วน! ภูเก็ตแจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

• สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ308 เดินทางวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต

รีบไปตรวจด่วน! ภูเก็ตแจ้งผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด