6 จังหวัดสีแดงเข้ม ทั้งหมดสำคัญกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร ?

01 พ.ค. 2564 เวลา 9:02 น. 7

เปิดความสำคัญของ 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ถูกล็อกดาวน์ ว่าทั้งหมดสำคัญกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร ? ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว อุตาาหกรรม การขนส่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าประเทศ

อย่างที่ทราบกันว่ามี 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ถูกล็อกดาวน์ และถูกจัดให้อยู่โซนสีแดงเข้ม เป็นเขตควบคุมโควิด 19 สูงสุด แต่...ทั้ง 6 เมือง มีความสำคัญมาก ๆกับเศรษฐกิจไทย ซึ่งที่ผ่านมาเมืองดังกล่าว คือ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ได้อย่างมหาศาล ดังนั้นถ้าหากขาด 6 จังหวัด ที่ถูกล็อกดาวน์เชื่อว่าเศรษฐกิจภาพรวม การขนส่ง ต่าง ๆ จะหยุดชะงักไปไม่น้อย

วันนี้ #SPRING จะพามาชำแหละดูใส้ในว่า 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ถูกล็อกดาวน์มีโครงสร้างเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง เบื้องต้นสามารถดูได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือดูรายละเอียดในกราฟฟิก

-กรุงเทพฯ = เมืองหลวงศูนย์กลางการค้า ลงทุน

-ชลบุรี = แหล่งท่องเที่ยว อุตสาหกรรม โลจิสติกส์

-เชียงใหม่ = เมืองท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้า ลงทุนภาคเหนือ

-นนทบุรี = แหล่งอสังหาริมทรัพย์

-ปทุมธานี =เมืองอุตสาหกรรม เกษตร

-สมุทรปราการ = เมืองอุตสาหกรรม

6 จังหวัดมีความสำคัญกับเศรษฐกิจมาก 6 จังหวัดนี้ มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยมาก

อย่างไรก็ตามหากชำแหละ 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ทีละจังหวัดถึงรายละเอียด จะพบว่า กรุงเทพฯ คือ เมืองหลวงของประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้า ลงทุน ศูนย์กลางเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่าง กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆของประเทศ มีประชากรอยู่หลาย 10 ล้านคน ที่เข้ามาทำมาหากิน โดยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจรายจ่ายต่อครัวเรือน ของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีรายจ่ายเฉลี่ย 31,209 บาท ต่อเดือน เทียบกับค่ารายจ่ายต่อครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศ 21,236 บาท ต่อเดือน

กรุงเทพเมืองที่มีคนอาศัยจำนวนมาก กรุงเทพฯ เมืองที่มีคนอาศัยจำนวนมาก

โดยกรุงเทพ ฯ คือ 1 ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงมาก ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยว่า กรุงเทพฯ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม  5.02 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ นั่นแสดงให้เห็นว่าเมืองหลวงแห่งนี้ คือ ศูนย์กลางการค้า การลงทุนแบบครบวงจรทุกภาคธุรกิจจริง ๆ สามารถดึงดูดการลงทุน ทั้งในไทยและต่างชาติได้ ต่อมา คือ ชลบุรี จังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง พัทยา สร้างรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากรองรับการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองแห่งโลจิสติกส์ เพราะมีท่าเรือที่พร้อมที่จะส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศได้

ชลบุรี ท่าเรือส่งออกที่สำคัญของไทย ชลบุรี ท่าเรือส่งออกที่สำคัญของไทย

ต่อมา คือ 1 ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือ เชียงใหม่ คือ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เคยเปิดเผยตัวเลขว่า เชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ปีหนึ่งประมาณ 10.3 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 102,300 ล้านบาท นอกจากนี้เชียงใหม่ยังเป็น ศูนย์กลางการค้า ลงทุนภาคเหนือ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นค้าปลีก ค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์ อื่น ๆอีกมากมาย  ถัดมา คือ นนทบุรี เป็นจังหวัดที่ติดเมืองหลวงเป็น แหล่งอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยแห่งใหญ่ มีโรงงานจำนวนมากพอสมควร ค้าปลีก เกษตร ก็ถือว่าโดดเด่นไม่น้อย

เชียงใหม่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย

อีก  2 จังหวัด ที่เป็นหนึ่งใน 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ถูกล็อกดาวน์ คือ ปทุมธานี คือ เมืองอุตสาหกรรมมีโรงงานจำนวนมาก เป็นพื้นที่เกษตรแหล่งใหญ่ของประเทศ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เติบโตได้ดีในพื้นที่แห่งนี้ สุดท้ายคือ สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรม ที่ใกล้กรุงเทพฯ ติดทะเลขนถ่ายสินค้าได้ง่าย ขนส่งมวลชนเชื่อมกรุงเทพฯ ง่ายสะดวกสบาย จึงทำให้เมืองนี้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจดี ทั้งนี้ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าเมืองเหล่านี้มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยจริง ๆ !

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด