svasdssvasds

ผลสำรวจ ซูเปอร์โพล ระบุ อันดับ 1 เลือกบิ๊กตู่ เป็นนายกรัฐมนตรี

ผลสำรวจ ซูเปอร์โพล ระบุ อันดับ 1 เลือกบิ๊กตู่ เป็นนายกรัฐมนตรี

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่อง ผู้นำฝ่าโควิดของไทยวันนี้ หัวข้อ ถ้าวันนี้เลือกได้ จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 เลือกบิ๊กตู่ ส่วนพรรค อันดับ 1 เลือกพลังประชารัฐ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ผู้นำฝ่าโควิดของไทยวันนี้ ซึ่งไฮไลต์อยู่ที่หัวข้อ ถ้าวันนี้เลือกได้ จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี  

ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,224 ตัวอย่าง

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 และเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม โดยผลโพลทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

ถ้าวันนี้เลือกได้ จะเลือกใครเป็นนายกฯ

อันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 42.6 %

อันดับ 2 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 23.8 %

อันดับ 3 นายพิธา ลิ้มเจิญรัตน์  9.6 %

อันดับ 4 อื่น ๆ 24.0 %

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ถ้าวันนี้ เลือกตั้ง จะเลือกพรรคใด

อันดับ 1 พรรคพลังประชารัฐ 37.9 %

อันดับ 2 พรรค ก้าวไกล 11.3 %

อันดับ 3 พรรค ไทยสร้างไทย 10.0 %

อันดับ 4 พรรคเพื่อไทย 9.5 %

อันดับ 5 อื่น ๆ 31.3 %

ลักษณะ ผู้นำ ฝ่าวิกฤตโควิด ที่ประชาชนต้องการ

อันดับ 1 ช่วยเหลือประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว 69.9 %

อันดับ 2 มีเอกภาพสั่งการครอบคลุมทุกมิติ 65.3 %

อันดับ 3 เด็ดขาด ชัดเจน 61.7 %

อันดับ 4 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกงกิน 57.5 %

อันดับ 5 เปิดใจกว้างรับฟังรอบด้าน 57.2 %

อันดับ 5 นำคนดี คนเก่ง มาช่วยทำงาน 57.2 %

อันดับ 7 เป็นผู้นำที่พึ่งได้ 54.8 %

อันดับ 8 เข้าใจข้อมูลและใช้ข้อมูลเป็น 53.7 %

อันดับ 9 ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ไม่กลัวเสียอำนาจ 43.3 %

อันดับ 10 เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น 40.9 %

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ความคิดเห็นต่อผู้นำประเทศและหัวหน้าส่วนราชการ ในสถานการณ์โควิดรอบใหม่

อันดับ 1 ต้องการผู้นำที่ เด็ดขาดและมีความรับผิดชอบสูง 94.1 %

อันดับ 2 เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลยและทุจริต 92.4 %

อันดับ 3 ผู้นำในวิถีประชาธิปไตย ที่เปิดกว้างรับฟังและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 84.2 %

อันดับ 4 ผู้นำที่ต้องเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายจริงจัง 83.5 %

ที่มา : ซูเปอร์โพล : ผู้นำฝ่าโควิดของไทยวันนี้

related