วัคซีนโควิด19 ของซิโนแวค 1 ล้านโดสจากประเทศจีน ถึงไทยแล้ว

06 พ.ค. 2564 เวลา 3:13 น.

วัคซีนโควิด19 ของซิโนแวค 1 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว โดยวัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีน สำหรับวัคซีนซิโนแวค โดยในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ จะเข้ามาอีกจำนวน 5 แสนโดส และสิ้นเดือนนี้จะเข้ามาอีก จำนวน 2 ล้านโดส จากการจัดซื้อโดยองค์การเภสัชกรรมเอง

วันที่ 6 พ.ค. 64 ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นพ.วิทูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 1 ล้านโดส จากประเทศจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง - กรุงเทพมหานคร

วัคซีนโควิด19 ของซิโนแวค  1 ล้านโดสจากประเทศจีน ถึงไทยแล้ว
             
สำหรับการรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีนในครั้งนี้เพิ่มอีกจำนวน 1 ล้านโดส มีการบรรจุในตู้ Envirotainer  ระบบ Cold Chain ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าในกล่อง ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 2 – 8 องศาเซลเซียส ตลอดการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพ จำนวน  6 ตู้ 27 พาเลท หลังจากที่ก่อนหน้านี้นำเข้ามาแล้ว 2 ล้าน 5 แสนโดส รวมยอดการนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีน จำนวนทั้งสิ้น 3 ล้าน 5 แสนโดส

วัคซีนโควิด19 ของซิโนแวค  1 ล้านโดสจากประเทศจีน ถึงไทยแล้ว

โดยวัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นองค์การฯ จะดำเนินการตรวจรับวัคซีนและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดต่อไป

วัคซีนโควิด19 ของซิโนแวค  1 ล้านโดสจากประเทศจีน ถึงไทยแล้ว

สำหรับวัคซีนซิโนแวค นี้จะมีการส่งมอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ จะเข้ามาอีกจำนวน 5 แสนโดส จากการบริจาคของประเทศจีน และสิ้นเดือนนี้จะเข้ามาอีก จำนวน 2 ล้านโดส จากการจัดซื้อโดยองค์การเภสัชกรรมเอง

วัคซีนโควิด19 ของซิโนแวค  1 ล้านโดสจากประเทศจีน ถึงไทยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด