"นพ.โอภาส"แจงไทยฉีดวัคซีนโควิดให้คนต่างชาติทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทย

06 พ.ค. 2564 เวลา 4:56 น. 88

หมอโอภาส คลายข้อสงสัยประชาชน เรื่องฉีดวัคซีนโควิด19 ระบุชัดฉีดให้กับทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติจะได้รับวัคซีนอย่างเท่าเที่ยมกัน ตามความสมัครใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ จะต้องฉีดอย่างน้อย 70%ของประชากร

นพ.โอภาส การ์ยกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีการฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ว่า วันนี้จะมาตอบประเด็นข้อสงสัยที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด19 ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ระบุชัดเจนว่าจะฉีดให้กับทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทย และจะได้รับวัคซีนอย่างเท่าเที่ยมกัน ตามความสมัครใจ ยึดตามหลักมาตรฐานสากล

"ถ้าคนใดที่อยู่ในผืนดินของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติ  ถ้ามีความประสงค์มีข้อบ่งชี้ ไม่มีข้อห้าม ต้องการได้รับวัคซีน ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน โดยสมัครใจ "

การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศหรือชุมชน จะต้องฉีดอย่างน้อย 70%ของประชากร ซึ่งได้มีการคำนวนรวมประชากรทั้งคนไทย คนต่างชาติ ที่อยู่ในแผ่นดินไทย ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะทูตานุทูต คิดเป็นทั้งหมด 70 ล้านคน แบ่งเป็นคนไทืย 67  คน ส่วนคนต่างชาติ 3 ล้านคน ทำให้ยอดฉีดวัคซีนของประเทศไทยจะเป็นทั้งหมด 50 ล้านคน คิดเป็นวัคซีน 100 ล้านโดส จะเห็นว่ามีการคำนวนไว้เรียบร้อยแล้ว 

ส่วนหลักปฏิบัติในการฉีดวัคซีนให้กับคนต่างชาติดังกล่าว ก็จะยึดตามหลักมาตรฐานสากล คือ ข้อบ่งชี้ในคนไทยเราอย่างไร ก็ยึดตามข้อบ่งชี้ในคนต่างชาติเช่นเดียวกัน รวมทั้งคณะทูตานุทูตที่อยู่ในแผ่นดินไทยด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะไม่มีใครฉีดก่อนฉีดหลัง ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจ และเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และสาธารณสุข

พร้อมกันนี้ สธ.ได้จัดสถานที่ฉีดวัคซีนเพิ่มใจกลางเมืองเพิ่มอีก 1จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และคณะทูตานุทูตให้มากที่สุด ที่อาคารบางรัก สามารถเดินทางได้สะดวก และมีข่าวดี วันนี้ได้มีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาอีก 1 ล้านโดส โดยจะใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพ  7 วัน ก่อนที่จะกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด