svasdssvasds

กรมวิทย์ฯ ยันวัคซีนโควิด 19 ระบบตรวจคุณภาพวัคซีนได้มาตรฐาน WHO

กรมวิทย์ฯ ยันวัคซีนโควิด 19 ระบบตรวจคุณภาพวัคซีนได้มาตรฐาน WHO

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวัคซีนโควิด19 ได้มาตรฐานทุกรุ่น มีการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกรุ่นการผลิต จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่น ในคุณภาพวัคซีนและไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด 19 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยแล้วในขณะนี้มีอยู่ 2 ยี่ห้อ คือ วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZenaca) ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ สร้างความกังวลและ ความกลัวต่อประชาชน ทำให้ไม่กล้าฉีดวัคซีนนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจ วัคซีนทั้ง 2 ยี่ห้อ มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

 

 

นายแพทย์ศุภกิจ เผยต่อ ประเทศไทยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับ จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นสมาชิกถาวรของเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยการผ่านการพิจารณาข้อมูลการผลิต การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์วัคซีน ผลการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในคนว่ามีความปลอดภัย แสดงประสิทธิผลของวัคซีนในระดับที่ยอมรับได้

รวมทั้งกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP) และโรงงานต้องมีมาตรฐานสากล  มีความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือได้

 

เมื่อวัคซีนผ่านการอนุมัติแล้วสามารถนำเข้ามาขอรับการรับรองรุ่นการผลิตได้ที่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ พร้อมพิจารณาเอกสารสรุปขั้นตอนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนถึงประชาชน

 

“สำหรับกรณีการเกิดอาการข้างเคียงและสงสัยการปนเปื้อนของวัคซีนนั้น จากกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกรุ่นการผลิตที่ผ่านมา รวมถึงการทดสอบความปราศจากเชื้อและการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง การตรวจปริมาณโปรตีนของเซลล์ ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนให้ผลผ่านเกณฑ์ ดังนั้นโอกาสปนเปื้อนเฉพาะรุ่นการผลิตหรือเฉพาะบางขวดนั้นแทบไม่มีเลย จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายไว้” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด