Spring News

กรมวิทย์ฯ ยันวัคซีนโควิด 19 ระบบตรวจคุณภาพวัคซีนได้มาตรฐาน WHO

07 พ.ค. 2564 เวลา 4:45 น.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวัคซีนโควิด19 ได้มาตรฐานทุกรุ่น มีการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกรุ่นการผลิต จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่น ในคุณภาพวัคซีนและไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด 19 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยแล้วในขณะนี้มีอยู่ 2 ยี่ห้อ คือ วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZenaca) ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ สร้างความกังวลและ ความกลัวต่อประชาชน ทำให้ไม่กล้าฉีดวัคซีนนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจ วัคซีนทั้ง 2 ยี่ห้อ มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

 

 

นายแพทย์ศุภกิจ เผยต่อ ประเทศไทยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับ จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นสมาชิกถาวรของเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยการผ่านการพิจารณาข้อมูลการผลิต การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์วัคซีน ผลการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในคนว่ามีความปลอดภัย แสดงประสิทธิผลของวัคซีนในระดับที่ยอมรับได้

รวมทั้งกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP) และโรงงานต้องมีมาตรฐานสากล  มีความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือได้

 

เมื่อวัคซีนผ่านการอนุมัติแล้วสามารถนำเข้ามาขอรับการรับรองรุ่นการผลิตได้ที่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ พร้อมพิจารณาเอกสารสรุปขั้นตอนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนถึงประชาชน

 

“สำหรับกรณีการเกิดอาการข้างเคียงและสงสัยการปนเปื้อนของวัคซีนนั้น จากกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกรุ่นการผลิตที่ผ่านมา รวมถึงการทดสอบความปราศจากเชื้อและการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง การตรวจปริมาณโปรตีนของเซลล์ ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนให้ผลผ่านเกณฑ์ ดังนั้นโอกาสปนเปื้อนเฉพาะรุ่นการผลิตหรือเฉพาะบางขวดนั้นแทบไม่มีเลย จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายไว้” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด