Spring News

นนทบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 จาก ร้านหมูสะเต๊ะ (เจ๊พัน) ท่าน้ำนนทบุรี 11 ราย

09 พ.ค. 2564 เวลา 4:10 น. 1

สสจ.นนทบุรี ประกาศ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไปใช้บริการ "ร้านหมูสะเต๊ะ (เจ๊พัน) ท่าน้ำนนทบุรี" วันที่ 24 เม.ย. - 7 พ.ค.64 รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กักตัว และตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยจากร้านหมูสะเต๊ะแล้ว 11 คน

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ป่วยยืนยัน จาก ร้านหมูสะเต๊ะ (เจ๊พัน) ท่าน้ำนนทบุรี จำนวน 11 ราย 

ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการที่ ร้านหมูสะเต๊ะ (เจ๊พัน) ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 - 7 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติตัวดังนี้

1. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ (รพ./ รพ.สต./ ศูนย์บริการสาธารณสุข) หรือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ถึงวันเวลาที่เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว

2. ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยประเมินตัวเอง ว่าเข้าไปในสถานที่เสี่ยงนานเกิน 15 นาที โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือ สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดแบบใกล้ชิดหรือไม่ หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ให้ทำดังนี้

(1) ควรกักตัวเองเพื่อรอให้ครบ 5 วันแล้วค่อยไปตรวจหาเชื้อโควิด ยกเว้นระหว่างกักตัวมีอาการเจ็บป่วย ให้ไปตรวจคัดกรอง

(2) หากผลตรวจเป็นลบ ควรกักตัวเองต่ออีกจนครบ 14 วันแล้วตรวจหาเชื้อซ้ำเพื่อยืนยัน หรือ "ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

ร้านหมูสะเต๊ะ (เจ๊พัน) ท่าน้ำนนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด