Spring News

ศบค.เผย บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 512 ราย ใน 57 จังหวัด

09 พ.ค. 2564 เวลา 5:53 น.

ศบค.เผย บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 512 ราย ใน 57 จังหวัด กทม. สูงสุด ปัจจัยเสี่ยงมาจาก สัมผัส/ให้การรักษาผู้ป่วยยืนยันขณะทำงาน และ สัมผัสเพื่อนร่วมงานป่วย ขอผู้ป่วย-ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงขออย่าปิดบังข้อมูล

วันที่ 9 พ.ค.64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยระหว่างการแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน ถึงกรณีการพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ พบส่วนใหญ่ เป็นพยาบาล ผู้ช่วย และเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลรัฐ

บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

โดย ระหว่าง 1 เม.ย. - 7 พ.ค.64 พบ บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 512 ราย ใน 57 จังหวัด กทม. สูงสุด 137 ราย

ปัจจัยเสี่ยงมาจาก

ภายใน รพ.

สัมผัส/ให้การรักษาผู้ป่วยขณะทำงาน 202 ราย และสัมผัสผู้ร่วมงานที่ติดเชื้อ 63 ราย

ภายนอก รพ.

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ไปสถานที่เสี่ยง 106 ราย

อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 141 ราย

ขอผู้ป่วย-ผู้ที่มีประวัติเสี่ยง อย่าปิดบังข้อมูล

บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19

บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด