svasdssvasds

ส่องราคาที่ดิน กทม. แพง 5 อันดับแรก (ใหม่) สีลม ชนะเลิศ -เพลินจิต ตามติด ๆ

ส่องราคาที่ดิน กทม. แพง 5 อันดับแรก (ใหม่) สีลม ชนะเลิศ -เพลินจิต ตามติด ๆ

วันนี้จะพามาส่องดูราคาที่ดิน กทม. ที่แพงสูงสุด 5 อันดับแรก รอบใหม่ ที่มีการประเมิน พบว่า สีลม ชนะเลิศ ตามติด ๆ มาด้วย เพลินจิต ทั้งนี้เชื่อว่ามีผลแน่นอนต่อการซื้อ-ขายที่อยู่อาศัย

หัวใจสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งในนั้นคือ ‘ที่ดิน’ เพราะคือต้นทุนการผลิตที่สำคัญมาก ๆ หากซื้อที่ดินมาในราคาที่แพง หรือราคาที่ดินปรับขึ้นสูงลิ่ว ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้นตามแน่นอน สุดท้ายผู้บริโภคก็ต้องได้รับผลกระทบตามเช่นกัน พื้นที่กทม . เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ราคาที่ดินพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง เพราะที่ดินเหลือน้อยเต็มทีที่จะให้พัฒนาโครงการจึงทำให้ราคาที่ดิน กทม. พุ่ง

วันนี้ #SPRING จะพามาส่องราคาที่ดิน กทม. อัพเดทอีกรอบว่าวันนี้ราคาไปถึงไหนแล้ว โดยล่าสุด กรมธนารักษ์​ กระทรวงการคลัง ได้รายงาน 10 อันดับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรุงเทพมหานครในรอบบัญชีปีพ.ศ.2559-2562 ซึ่งยังคงใช้เป็นฐานในการประเมินราคาที่ดินในปัจจุบัน พบว่า สูงสุดครองแชมป์ คือ สีลม หรือดูได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถนนสีลม มีราคาประเมินที่ 700,000 - 1,000,000 บาทต่อตารางวา

 2 .ถนนเพลินจิต 900,000 บาทต่อตารางวาง

 3 ถนนพระรามที่หนึ่ง 400,000 - 900,000 บาทต่อตารางวา

4 .ถนนราชดำริ 750,000 - 900,000 บาทต่อตารางวา

5.ถนนวิทยุ 500,000 - 750,000 บาทต่อตารางวา

ราคาที่ดิน กทม. ยังสูง ราคาที่ดิน กทม. ยังสูง

นอกจากนี้ราคาที่ดิน กทม. ในส่วนอื่น ๆ มีดังนี้

 6. ถนนสาทร 450,000 - 750,000 บาทต่อตารางวา

7. ถนนเยาวราช 700,000 บาทต่อตารางวา

8. ถนนธนิยะ 600,000 บาทต่อตารางวา

9.  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 280,000 - 600,000 บาทต่อตารางวา

10. ถนนพัฒน์พงษ์ 600,000 บาทต่อตารางวา

อย่างไรก็ตามการประเมินราคาที่ดิน กทม.ดังกล่าว เป็นการประเมินเป็นรายถนนเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาที่ดินรายแปลงได้ ดังนั้นผู้ต้องการขอทราบราคาประเมินเฉพาะแปลงจะต้องตรวจสอบที่สำนักงานที่ดิน หรือ ธนารักษ์พื้นที่ หรือ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

ส่องดูราคาที่ดิน กทม. ส่องดูราคาที่ดิน กทม.

ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นจะพบว่าราคาที่ดิน กทม.ก็ยังสูงขึ้น ที่สำคัญที่ดินก็หาซื้อได้ยากขึ้นเพราะถูกโครงการต่าง ๆกว้านซื้อไปพัฒนาแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ค้าปลีก ค้าส่งธุรกิจอื่น ๆ จากการที่หาซื้อยากจึงทำให้ราคาที่ดินพุ่งไม่หยุด สุดท้ายก็ต้องมีผลต่อราคาซื้อ –ขายที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพอยู่ดี !

 

related