svasdssvasds

โควิด ทำ"สรรพสามิต" พับแผนรีดคนเสียภาษี-เตรียมศึกษาเก็บใหม่หลายธุรกิจ

โควิด ทำ"สรรพสามิต" พับแผนรีดคนเสียภาษี-เตรียมศึกษาเก็บใหม่หลายธุรกิจ

คนเสียภาษี มีเฮ กรมสรรพสามิตพับแผนรีดภาษี ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด เลื่อนขึ้นภาษีความหวาน-ความเค็ม ลดอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน ไอพ่น พร้อมศึกษาจัดเก็บภาษีใหม่

ช่วง 2 ปี มานี้รัฐจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้น้อยลง เนื่องจากประชาชน และภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด- 19 จึงทำให้ขีดความสามารถในการเสียภาษี ลดลง หรือพอรายได้ลดลงก็ทำให้คนเสียภาษีน้อยลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐก็เห็นใจผู้เสียภาษี ด้วยการเลื่อนจ่ายออกไป และภาษีบางตัวก็เลื่อนเวลาศึกษาออกไป อีกทั้งยังมีการศึกษาใหม่อีกหลายตัวเหมือนกัน

วันนี้ #SPRING จะรวบรวมมาให้ดูว่ามีภาษีตัวไหนบ้างที่มีการพับแผนการจัดเก็บออกไปก่อน เพื่อช่วยเหลือผู้เสียภาษี ในช่วงเดือดร้อนในช่วงโควิด -19 ภาษีไหนบ้างที่กำลังอยู่ช่วงของการศึกษา ตามรายละเอียดกราฟฟิกที่ขึ้นอยู่

ชะลอเก็บภาษี ชะลอจัดเก็บภาษีช่วยโควิด-19

 

ในขณะที่ ‘นายลวรณ แสงสนิท’ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ยืนยันว่าจะยังไม่มีการจัดเก็บภาษีใหม่ ๆ ในผู้เสียภาษี นั้นในช่วงนี้เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม เศรษฐกิจยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นการออกภาษีใหม่ ๆ จึงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะ โดยขณะนี้กระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้มาตรการภาษีในการเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากกว่า ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ที่กระทรวงการคลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลมานั้น แต่ละกรมจัดเก็บรายได้ คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขณะเดียวกันกรมสรรพสามิตได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ไม่ใช่แค่การจัดเก็บรายได้เท่านั้น แต่ได้พิจารณาในทุกเรื่อง ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องปฏิรูปโครงสร้างภาษีออกมาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้เสียภาษี ได้รับผลกระทบ และตอบโจทย์ภารกิจของกรมสรรพสามิต อีกทั้งยังศึกษาการจัดเก็บใหม่ๆ เช่น ภาษีบาปที่ยังมีช่อง ก็ไปศึกษาดูว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนภาษีใหม่ ๆ ที่มีการเสนอ เช่น ภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้า และภาษีจากความเค็ม ทีมกำลังทำการบ้านอยู่ มีความคืบหน้า

อย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิต เตรียมพิจารณาขยายเวลาเลื่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามขั้นบันไดไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส่วนจะขยับไปนานเท่าไหร่นั้น คงเป็นเรื่องที่ฝ่ายนโยบายจะพิจารณาอีกที นอกจากนี้ยังได้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน ไอพ่น จนถึง 31 ธ.ค.2564 แบ่งเบาภาระของผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน ดังนั้นช่วงนี้ผู้เสียภาษี ทั้งหลายก็จะรอดตัวไป

related