svasdssvasds

ภาษีกับความตายคือ2สิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ แม้ว่ารัฐและเทวดาจะเลื่อนให้เรา

ภาษีกับความตายคือ2สิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ แม้ว่ารัฐและเทวดาจะเลื่อนให้เรา

คนเราเกิดมาบนโลกใบนี้จะหลีกหนีความตายไม่ได้ มีเกิด ก็ต้องมีตาย พอทำงาน ทำธุรกิจก็ต้องเสียภาษีให้รัฐ ดังนั้น 2 สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีไม่ได้เลยจริง ๆ

เป็นธรรมดาที่ช่วงต้นปีบุคคลที่มีเงินได้หรือมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็จะต้องเตรียมตัวเสียภาษีกันแล้ว รวมถึงภาคธุรกิจก็ต้องเสียภาษีด้วยเช่นกัน ว่าด้วยของเรื่องภาษีในบ้านเราก็มีเยอะจริง ๆ ที่จัดเก็บเพื่อนำรายได้เข้ารัฐเพื่อให้รัฐนำเม็ดเงินดังกล่าวไปใช่จ่ายในการบริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาต่าง ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน

ภาษีกับความตายคือ2สิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ แม้ว่ารัฐและเทวดาจะเลื่อนให้เรา

โดยการเสียภาษีนั้นก็จะมีการเสียในหลายรูปแบบ เช่นเสียให้ส่วนกลางซึ่งหน่วยงานหลักๆ จะเป็นกระทรวงการคลัง และบางภาษีก็ต้องเสียให้กับกระทรวงมหาดไทย และภาษีบางอย่างจะต้องเสียให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งทั้งหมดนี้การจัดเก็บก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ดังนั้นใครที่มีรายได้ก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในการทำหน้าที่ที่จะเสียภาษีเป็นประจำทุกปี

อย่างไรก็ตามในเรื่องของภาษีนั้นปี 2564 นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติแพ็กเกจลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ยืดจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 ค่าจดจำนองเหลือ 0.01% เพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการจากพิษโควิด- 19 มีหลากหลายภาษีดังนี้ 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2563 (แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91) ที่ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด. 53  และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือน มิถุนายน2564 เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 30 แบบ ภ.พ. 36) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรการลดภาษีที่ดินฯ) มีช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564

ในขณะนี้กันยังมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย (มาตรการลดค่าธรรมเนียมฯ) โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 ลงเหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจำนองจากร้อยละ 1 ลงเหลือร้อยละ 0.01 สำหรับที่อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ครอบคลุมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาษีกับความตายคือ2สิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ แม้ว่ารัฐและเทวดาจะเลื่อนให้เรา

นั่นคือเรื่องราวของภาษีจบไปแล้ว ที่ทุกคนหรือภาคธุรกิจที่มีรายได้จะต้องเสียภาษีเข้ารัฐแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่ารัฐจะยืดระยะเวลาให้แล้วก็ตามยังไงก็ต้องได้เสียภาษี เสมือนดั่งความตายที่ยังไงทุกคนก็ต้องมีวันตาย ต่อให้บางเวลาเทวดาจะยืดเวลาให้ก็ตาม แต่สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดี สรุป ภาษี และความตาย คือ 2 สิ่งที่เราหลีกหนีไม่ได้ !

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด