Spring News

เผยข้อมูลดับโควิด เพิ่ม 25 ราย ส่วนมากมีปัจจัยเสี่ยงรับเชื้อจากในครอบครัว

17 พ.ค. 2564 เวลา 5:36 น.

ศบค. เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีประวัติเสี่ยงรับเชื้อจากคนในครอบครัว (สามี ภรรยา ยาย บุตร หลาน)

วันที่ 17 พ.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน 

• ผู้ติดเชื้อ 9,635 ราย

• จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,820 ราย 

• จากการคัดกรองเชิงรุก 953 ราย

• จากเรือนจำ/ผู้ต้องขัง 6,853 ราย

• ต่างประเทศ 9 ราย

• ผู้ป่วยสะสม 111,082 ราย 

• เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย (สะสม 614 ราย)

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือในจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังรักษาตัวที่ รพ. 43,268 ราย 

• อาการหนัก 1,226 ราย 

• ใส่ท่อช่วยหายใจ 400 ราย

โควิดวันนี้

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 25 ราย เป็นเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 10 ราย อายุระหว่าง 33 - 86 ปี

อยู่ในพื้นที่ กทม.18 ราย สุพรรณบุรี 1 ราย สุโขทัย 1 ราย สมุทรสาคร 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย นนทบุรี 1 ราย นครสวรรค์ 1 ราย ชัยนาท 1 ราย

โดยส่วนใหญ่มี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไต โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง มะเร็ง โดยเริ่มมีผู้เสียชีวิตจากโรคปอดเรื้อรังให้เห็น ซึ่งอาจเกิดจากการสูบบุหรี่ 

โดยส่วนใหญ่ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อมาจากในครอบครัว (สามี ภรรยา ยาย บุตร หลาน)

ตาย 25 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด