Spring News

ศบค.เผยข้อมูลดับโควิด-19 เพิ่ม 25 ราย พบอายุมากสุด 94 ปี

20 พ.ค. 2564 เวลา 5:05 น.

ศบค. เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย อายุมากสุด 94 ปี ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีประวัติเสี่ยงรับเชื้อจากคนในครอบครัว (บุตร น้อง)

วันที่ 20 พ.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน 

• ผู้ติดเชื้อ 2,636 ราย

• จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,385 ราย 

• จากการคัดกรองเชิงรุก 522 ราย

• จากเรือนจำ/ผู้ต้องขัง 671 ราย

• ต่างประเทศ 58 ราย

• ผู้ป่วยสะสม 119,585 ราย 

• เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย (สะสม 703 ราย)

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือในจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังรักษาตัวที่ รพ. 42,246 ราย 

• อาการหนัก 1,213 ราย 

• ใส่ท่อช่วยหายใจ 405 ราย

โควิดวันนี้

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 25 ราย เป็นเพศชาย 18 ราย เพศหญิง 7 ราย อายุระหว่าง 41 - 94 ปี 

อยู่ในพื้นที่ กทม.11 ราย ปทุมธานี 3 ราย เชียงใหม่ 2 ราย ลำปาง 1 ราย ลำพูน 1 ราย ยโสธร 1 ราย ราชบุรี 1 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย สระบุรี 1 ราย ร้อยเอ็ด 1 ราย นครศรีธรรมราช 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย

โดยส่วนใหญ่มี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง โรคไตเรื้อรัง โรคปอด โรคหัวใจ โรคอ้วน

โดยส่วนใหญ่ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อมาจากในครอบครัว (บุตร น้อง)

ตาย 25 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด