Spring News

เช็กสิทธิ เราชนะบัตรคนจน - บัตรประชาชน เงินเข้าวันแรก 21 พ.ค. 64

21 พ.ค. 2564 เวลา 3:26 น. 20

เราชนะบัตรคนจน - บัตรประชาชน กลุ่มล่าสุดที่ได้รับเงินเยียวยารอบใหม่ 2,000 บาท ซึ่งจะเป็นการแบ่งจ่ายเป็นงวดละ 1,000 บาท เริ่มวันแรก 21 พฤษภาคม 64 สามารถตรวจสอบเงินเข้าผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ

เช็กสิทธิ เราชนะบัตรคนจน - บัตรประชาชน เงินเข้าวันแรก 21 พ.ค. 64

21 พ.ค. 64 เช็กสิทธิ เราชนะ รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรคนจน และกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่จะได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท โดยจะทยอยจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 21 พ.ค. 2564 และวันที่ 28 พ.ค. 2564 

ตารางจ่ายเงินเราชนะ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะ เราชนะบัตรคนจน ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะรับเงินผ่านบัตรประชาชนสามารถตรวจสอบเงินเข้าได้ที่เครื่อง EDC ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

เช็กสิทธิ เราชนะกลุ่มบัตรคนจน - บัตรประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด