Spring News

อ่างทองผวา ประกาศใครไปต่อใบขับขี่ ที่ขนส่งจังหวัด วัน 21 พ.ค. กักตัว 14 วัน

22 พ.ค. 2564 เวลา 10:08 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประกาศเตือน ใครไปต่อใบขับขี่-ใช้บริการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง วัน 21 พ.ค. รีบกักตัวด่วน 14 วัน หากมีไข้ หายใจหอบ พบแพทย์ด่วน.

วันที่ 22 พ.ค. 2564 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง – งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศแจ้งเตือน เรื่อง ผู้ที่เดินทางมาต่อใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ระหว่างช่วงเวลา 08.00 น. - 10.30 น. ขอให้ผู้รับบริการ และ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว เฝ้าระวังอาการ 14 วัน

โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงไม่คลุกคลีกับผู้อื่น ไม่ไปในที่ชุมชน หากเริ่มมีอาการป่วย (มีใข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อยหอบ ตาแดง หรือมีผื่นขึ้น) ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ รพสต. หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด