svasdssvasds

"บิ๊กป้อม" ชวนคนไทยปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้นกล้า เพิ่มผืนป่า เพื่อลูกหลานไทย

"บิ๊กป้อม" ชวนคนไทยปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้นกล้า เพิ่มผืนป่า เพื่อลูกหลานไทย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2564” พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมใจ ทั่วแผ่นดิน 1 คน 1 ต้นกล้า ปลูกเพิ่มผืนป่า เพื่อลูกหลานไทย

เช้าวันนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564" ด้วยการปลูก "ต้นสัก" 1 ต้น บริเวณพื้นที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ทั้งนี้ เมื่อ 31 ม.ค. 32 ครม. ได้มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดยกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมและเชิญชวนให้คนไทยทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 พ.ค. 64 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเพิ่มผืนป่า และป้องกันไฟป่า รวมทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการเสื่อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ของประเทศ ซึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่วางไว้ มีจำนวน 2.68 ล้านไร่ ในระยะเวลา 8 ปี (2563-2570)

บิ๊กป้อมปลูกต้นไม้

พลเอกประวิตร ได้เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้นกล้า เพื่อเพิ่มผืนป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และส่งต่อให้กับลูกหลานคนไทย ในอนาคตสืบต่อไป 

 

 ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้  ได้จัดเตรียมกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำทั่วประเทศ ไว้บริการให้กับประชาชนแล้ว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-5614292-3 ต่อ 5551

related