Spring News

MRT หัวลำโพง เผยพนักงานติดโควิด 3 ราย พร้อมเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียด

26 พ.ค. 2564 เวลา 9:26 น.

MRT เผยพนักงานทำความสะอาด สถานีหัวลำโพง ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย พร้อมเปิดไทม์ไลน์อย่างละเอียด สั่งพนักงานที่ใกล้ชิดทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) สถานีหัวลำโพง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากรายแรก (รายแรกได้รับการยืนยันตรวจพบการติดเชื้อฯเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม) โดยได้มีการกักตัวและส่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ดังนี้

รายที่ 3 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้

วันที่ 5-16 พฤษภาคม 2564 : เวลา 19.00-07.00 ปฏิบัติงานที่สถานีหัวลำโพง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 : วันหยุด

วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564 : เวลา 19.00-07.00 ปฏิบัติงานที่สถานีหัวลำโพง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 : ออกจากกงานเวลา 07.00 น. ช่วงบ่ายได้รับแจ้งให้หยุดงานกักตัวอยู่ที่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 : หยุดงาน ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : โรงพยาบาลแจ้งผล ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

รายที่ 4 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2564 : เวลา 19.00 – 07.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีหัวลำโพง

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2564 : เวลา 19.00 – 07.00 ปฏิบัติงานเป็นพนักงานสำรองที่สถานีสีลม

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 : เวลา 19.00 – 07.00 น. ปฏิบัติงานเป็นพนักงานสำรองที่สถานีสามย่าน

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 : เวลา 19.00 – 07.00 น. ปฏิบัติงานเป็นพนักงานสำรองที่สถานีสีลม

วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 : เวลา 19.00 – 07.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีหัวลำโพง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 : ออกจากกงานเวลา 07.00 น. ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนื่องจากรู้สึกไม่สบาย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 : วันหยุด อยู่บ้าน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : ได้รับแจ้งให้หยุดงาน และไปตรวจหาเชื้อฯที่โรงพยาบาล เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 : โรงพยาบาลแจ้งผล ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

รายที่ 5 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 : วันหยุด

วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2564 : เวลา 19.00-07.00 ปฏิบัติงานที่สถานีสีลม สถานีสามย่าน และสถานีหัวลำโพง

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 : ได้รับแจ้งให้หยุดงาน เพื่อรอไปตรวจหาเชื้อฯที่โรงพยาบาล เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : หยุดงาน ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 : โรงพยาบาลแจ้งผล ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

​ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดให้ไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณสถานีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและของพนักงานเป็นสำคัญ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด