Spring News

หมอนิธิ แจง 5 ปม เอกสารตัวแทนซิโนฟาร์มว่อนโลกโซเชียล เข้าข่ายเอเย่นต์ปลอม

27 พ.ค. 2564 เวลา 15:31 น.

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ยังไม่เคยได้รับจดหมายจากบริษัทที่อ้างว่าเป็นตัวแทนซิโนฟาร์ม เคยพยายามติดต่อเสนอขายวัคซีนให้รัฐบาลไทย แจง 5 ปม เข้าข่ายเอเย่นต์ปลอม

จากกรณีที่มีเอกสารอ้างว่า เป็นบริษัทตัวแทนของซิโนฟาร์ม ที่เคยพยายามติดต่อรัฐบาลไทย โดยสามารถจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มให้ได้ 20 ล้านโดส ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ต่อมา ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความถึงเอกสารดังกล่าวว่า เข้าข่ายเป็นการแอบอ้าง (อ่านข่าว :  เปิดเอกสาร ซิโนฟาร์ม พร้อมส่งวัคซีนให้ไทย 20 ล้านโดส แต่ติดต่อรัฐบาลไม่ได้) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

เห็นหนังสือนี้ร่อนไปทั่วบนระบบออนไลน์ โดยที่คนที่หนังสือนี้ส่งถึง ยังไม่ได้เห็นหนังสือตัวเป็นๆ เลย อย่างไรก็ดีถึงจะมาพบก็คิดว่า คงไม่ได้พบเหมือนกัน เพราะจากที่พยายามช่วยหาวัคซีน "ตัวเลือก” มาเพิ่มเติมระยะหนึ่งนั้น มีบริษัทหรือกลุ่มคนมากมายที่อ้างว่า เป็นตัวแทนของวัคซีนโน้นวัคซีนนี้ มากกว่าสิบกลุ่ม

ซิโนฟาร์ม

ขอเรียนให้คนที่เห็นหนังสือนี้เข้าใจกันตามนี้ครับ

1) กลุ่มหรือบริษัทแบบนี้ที่ว่าเป็นตัวแทนนั้นเป็นไปได้ยาก

2) การเป็นตัวแทนใครในการนำยาหรือวัคซีนจริง ต้องได้รับ dossier (รายละเอียดรายการประกอบยาและการผลิต) จากบริษัทเจ้าของเพื่อมาใช้ขอใบอนุญาตจาก อย.

3) บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิดขณะนี้ จะติดต่อกับรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลก่อนเท่านั้น เป็นเหมือนกันทุกบริษัททั่วโลก เพราะเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน จะไม่ติดต่อกับเอกชนเป็นรายๆ หรือติดต่อคุยด้วย ก็จะไม่ให้ dossier เพื่อยื่นขอใบอนุญาต

วัคซีนโควิด-19

4) รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาลเมื่อติดต่อแล้ว จึงอาจมอบหมายให้บริษัทที่ทำโลจิสติกเรื่องการขนส่งและเก็บวัคซีนที่มีมาตรฐานเฉพาะ เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและทำการขนส่งแทนหน่วยงานรัฐได้

5) บริษัทหรือกลุ่มตัวแทนใดที่ว่าเป็นตัวแทนหรือมีวัคซีนเป็นล้านๆ โดส โดยไม่มี dossier ที่ต้นทางจัดให้ ไม่ใช่ตัวแทนที่สมบูรณ์ครับ คงไม่ได้พบผมเช่นกัน

 ถ้าติดตามและอ่านประกาศของราชวิทยาลัยฯ ในราชกิจจานุเบกษาที่อ้างถึงให้เกินแปดบรรทัด แล้วอ่านข้อบังคับลูกที่ตามมาก็จะทราบว่า ยังไงราชวิทยาลัยฯก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีครับ ขอร้องอย่าถือโอกาสโจมตีกัน แค่นี้ประชาชนคนเจ็บก็ทุกข์แย่อยู่แล้ว 

ที่มา Nithi Mahanonda

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด