Spring News

สั่งปิด แม็คโคร ลาดพร้าว - ไปรษณีย์ คลองจั่น 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19

28 พ.ค. 2564 เวลา 17:53 น.

สำนักงานเขตบางกะปิ แจ้งปิด แม็คโคร ลาดพร้าว - ไปรษณีย์ คลองจั่น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สำนักงานเขตบางกะปิ ออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งปิดห้างสรรพสินค้า แม็คโคร สาขา ลาดพร้าว 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2564 และแจ้งปิดที่ทำการไปรษณีย์ สาขา คลองจั่น 3 วัน ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด