Spring News

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มวันนี้วันแรก ที่ร้านสะดวกซื้อ

27 พ.ค. 2564 เวลา 10:47 น.

ผู้ที่มีสิทธิรับวัคซีน ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี 10 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมไวัแล้ว เริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นเปิด ช่วงเวลา 06.00 - 22.00 น. ทุกวัน

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  เริ่มวันนี้วันแรก ที่ร้านสะดวกซื้อ

สำหรับการลงทะเบียนแยกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม
.
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ โดยมีแอปฯ “เป๋าตัง” จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน แต่หากลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว ให้ดำเนินการนัดหมายผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com
.
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ "ไม่เคย" เข้าร่วมโครงการภาครัฐ  สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www. ไทยร่วมใจ .com และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com หรือ แอปฯ เป๋าตัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
.
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ ผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ สามารถลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ ณ ร้าน 7-eleven, Family Mart , Tops Daily และ mini Big C ซึ่งเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 - 18.00 น.
.

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  เริ่มวันนี้วันแรก ที่ร้านสะดวกซื้อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  เริ่มวันนี้วันแรก ที่ร้านสะดวกซื้อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  เริ่มวันนี้วันแรก ที่ร้านสะดวกซื้อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  เริ่มวันนี้วันแรก ที่ร้านสะดวกซื้อ

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  เริ่มวันนี้วันแรก ที่ร้านสะดวกซื้อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  เริ่มวันนี้วันแรก ที่ร้านสะดวกซื้อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  เริ่มวันนี้วันแรก ที่ร้านสะดวกซื้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด