svasdssvasds

เลิกสูบ ลดเสี่ยง ติดบุหรี่แบบนี้ ติดโควิด-19 มีโอกาสทรุดหนัก

เลิกสูบ ลดเสี่ยง ติดบุหรี่แบบนี้ ติดโควิด-19 มีโอกาสทรุดหนัก

ท่ามกลางการระบาดของโควิด–19 การสูบบุหรี่ คือหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการติดโควิด-19 ทำให้อาการป่วยทรุดหนัก และมีโอกาสเสียชีวิตสูง จึงเป็นอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

cigarette “ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ” เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ไวรัสชนิดนี้รุนแรงมากขึ้นคือ การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีรายงานจากวาร สารการแพทย์จีนระบุว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการทรุดหนักรวมถึงเสียชีวิต เป็นผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า การสูบบุหรี่ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรง รวมถึงการเสียชีวิตจากโควิด-19

10 ประเด็น สูบบุหรี่กับการติดเชื้อโควิด-19

1. การสูบบุหรี่ทำให้ภูมิต้านทาน ของร่างกายและปอดอ่อนแอกว่าปกติ ทำให้โควิด-19 จู่โจมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ง่าย

2. ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ) และมีประวัติสูบบุหรี่ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโควิด-19

3. จีนพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่สูบบุหรี่ปอดอักเสบรุนแรง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและเสียชีวิตมากกว่า 14 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ไม่สูบบุหรี่

4. สหรัฐฯ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าอยู่โรงพยาบาล 1 ใน 3 อายุน้อยกว่า 45 ปี เป็นกลุ่มอายุที่ป่วยสูงกว่าประเทศอื่น ๆ เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่

5. การได้รับควันบุหรี่มือสองในคนที่ไม่สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค และเชื้อไวรัส ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการได้รับควันบุหรี่มือสอง เพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ติดโควิด-19 มีอาการป่วยรุนแรงได้ ช่วงที่ล็อคดาวน์จึงไม่ควรสูบบุหรี่ในบ้าน หากยังเลิกสูบไม่ได้

6. เลิกสูบบุหรี่ ทำให้ภูมิต้านทานปอดดีขึ้น ทำให้ต่อสู้กับเชื้อร้ายดีขึ้น หากป่วยอาการก็ไม่หนัก และสามารถฟื้นตัวได้เร็ว

7. ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) แนะให้เลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงติดโควิด-19 รุนแรง

8. WHO และสาธารณสุขอังกฤษ แนะให้เลิกสูบ จะช่วยลดความเสี่ยงติดโควิด-19 รุนแรง

9. โควิด-19 อาจแพร่ระบาดในไทยอีกนาน 12-18 เดือน ผู้สูบบุหรี่จึงควรถือโอกาสนี้เลิกสูบ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหากติดโควิด-19

10. ผู้ที่ติดโควิด-19 หากสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ จะเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อให้กับคนอื่น ถ้าหากมีอาการไอ หรือจามในที่ที่คนอื่นอยู่ด้วย จึงยิ่งไม่ควรสูบบุหรี่ในที่สาธารณะในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด

 

related