svasdssvasds

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จัดซื้อ รถสกัดโดรน 11 คัน มูลค่ากว่า 550 ล้านบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จัดซื้อ รถสกัดโดรน 11 คัน มูลค่ากว่า 550 ล้านบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จัดซื้อ "รถสกัดโดรน" 11 คัน มูลค่ากว่า 550 ล้านบาท โดยมีกำหนดการส่งมอบและติดตั้ง ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยคาดว่าจะได้มีการลงนามสัญญาจ้างในเดือน มิ.ย. 2564

วันนี้ (31 พ.ค.) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา ในโครงการจัดหารถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับ แบบ 1 เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์รบกวนสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์รบกวนสัญญาณไร้คนขับแบบพกพา (Drone Gun) จำนวน 11 คัน

ทั้งหมดมีมูลค่าทั้งสิ้น 552,694,725 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง โดยมีกำหนดการส่งมอบและติดตั้ง ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยคาดว่าจะได้มีการลงนามสัญญาจ้างในเดือน มิ.ย. 2564

สำหรับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่

1.ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง

2.ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม

3.ให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ และมีทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท

related