Spring News

ใครผ่อนรถไม่ไหว ! เชิญมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

01 มิ.ย. 2564 เวลา 5:31 น. 144

นาทีนี้ใครที่มีหนี้รถ หนี้บ้าน ถ้าไม่ไหวก็ต้องหาทางออกกันไป ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ช่วยลูกหนี้ 3 กลุ่ม ใครที่ไม่ไหวลองไปงานนี้กันดู

ช่วงนี้ใครที่ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน เห็นทีจะยากลำบากหน่อย เพราะเงินทองหายากมาก ๆ โควิด-19 ทำระบบทุกอย่างพังมาก หลายคนรายได้ลด โดยเฉพาะคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ตอนนี้ลำบากสุด ๆ เนื่องจากงานไม่มีเข้ามาเลย สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการผ่อนรถอยู่ว่าจะผ่อนไม่ไหวไหมจากนี้ไป ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีคำตอบ ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยลดภาระของลูกหนี้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ช่วยลูกหนี้ 3 กลุ่ม

เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจาก ‘นางธัญญนิตย์ นิยมการ’ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ โดยความพิเศษของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในครั้งนี้ คือจะครอบคลุมลูกหนี้เช่าซื้อบุคคลธรรมดาทุกกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือกลุ่มที่เป็น NPLแต่รถยังไม่ถูกยึด (2) กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกยึดแล้วแต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาด

และ (3) กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกขายทอดตลาดแล้ว แต่ยังมีหนี้เช่าซื้อส่วนขาด โดยมีเป้าหมายให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่รายได้ลดลงในช่วงโควิด 19 สามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถนำรถที่ถูกยึดกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพและนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ช่วงนี้อีกทางหนึ่ง สำหรับคนที่จะผ่อนรถไม่ไหว

ใครที่เป็นหนี้รถ ผ่อนไม่ไหว เชิญมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผ่อนรถไม่ไหว เชิญมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สำหรับงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เหมาะกับ กลุ่มแรก คือ ลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือเป็น NPL แล้วแต่รถยังไม่ถูกยึด แนวทางช่วยเหลือจะสอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 ของ ธปท. ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง สามารถขอพักชำระค่างวดได้ 3 เดือน หรือตามผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับ โดยแนวทางใหม่จะคำนวณดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้จากฐานของค่างวดที่ได้พักชำระหนี้ตามเกณฑ์ของ สคบ. ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยในช่วงที่พักชำระหนี้ถูกลงอย่างมาก (แนวทางเดิมเป็นการคำนวณดอกเบี้ยจากฐานของเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ทั้งนี้ลูกหนี้ที่ผ่อนรถเคยพักชำระค่างวดหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ สามารถคืนรถยนต์เพื่อลดภาระหนี้ได้ และหากราคาขายรถทอดตลาดที่ได้รับต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง ลูกหนี้สามารถขอผ่อนปรนเพิ่มเติมได้โดยผู้ให้บริการทางการเงินอาจพิจารณายกหนี้ส่วนที่เหลือให้ตามความเหมาะสม

ต่อมาคือ กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้ที่ผ่อนรถ แล้วรถถูกยึดแล้ว แต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาดลูกหนี้เช่าซื้อสามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ ในครั้งนี้ เพื่อเจรจากับเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ร่วมงานเพื่อขอรถที่ถูกยึดไปคืนโดยเจ้าหนี้เช่าซื้อจะชะลอการขายทอดตลาด และปรับโครงสร้างหนี้ งานมหกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกหนี้เช่าซื้อมีโอกาสที่จะนำรถกลับไปประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้  ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหนี้กับลูกหนี้เช่าซื้อจะเจรจากันเอง ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ทำให้โอกาสที่ลูกหนี้จะได้รถที่ถูกยึดคืนมีไม่มาก แต่ในครั้งนี้หวังว่าลูกหนี้ที่ถูกยึดรถไป ส่วนหนึ่งจะมีโอกาสที่จะได้รับรถคืนซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ถัดมา คือ กลุ่มที่ 3 ลูกหนี้ที่ผ่อนรถ แล้วรถถูกขายทอดตลาดแล้ว แต่ยังมีมูลหนี้เช่าซื้อส่วนที่ขาดกรณีรถถูกขายทอดตลาดแล้ว ปรากฏว่าเงินที่ได้รับนั้นน้อยกว่ายอดหนี้เช่าซื้อคงเหลือ ทำให้มียอดหนี้ส่วนขาด หรือ “ติ่งหนี้” ในงานมหกรรมครั้งนี้ สคบ.และ ธปท. ได้ร่วมกันศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการคำนวณยอดหนี้เช่าซื้อส่วนขาด และได้จัดทำโปรแกรมการคำนวณยอดหนี้เช่าซื้อส่วนขาดแบบง่ายๆ เพื่อให้ลูกหนี้จะได้ใช้คำนวณ

อย่างไรก็ตามใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมไกล่เกลี่ยออนไลน์ครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของ กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม สคบ. ธปท. และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ส่วนประชาชนที่ไม่ถนัดในการกรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทรศัพท์ 1213

ใครผ่อนรถไม่ไหว ! เชิญมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด