เว็บลงทะเบียนไกล่เกลี้ยหนี้ คืนรถล้างหนี้ โดย ธปท. - สำนักงานศาลยุติธรรม

01 มิ.ย. 2564 เวลา 6:28 น. 378

เว็บลงทะเบียนไกล่เกลี้ยหนี้ คืนรถล้างหนี้ โดย ธปท. www.bot.or.th สำนักงานศาลยุติธรรม https://mediation.coj.go.th สามารถตรวจสอบเงื่อนไข และรับสิทธิได้แล้วตั้งแต่วันนี้

เว็บลงทะเบียนไกล่เกลี้ยหนี้ คืนรถล้างหนี้ โดย ธปท. - สำนักงานศาลยุติธรรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ "คืนรถล้างหนี้" เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.2564 เป็นการแบ่งเบาช่วยลดภาระของลูกหนี้จากผลกระทบโควิด 19 ระลอกใหม่

คืนรถล้างหนี้

เงื่อนไขมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

1.กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) หรือกลุ่มที่เป็นเอ็นพีแอลแต่รถยังไม่ถูกยึด 

2. กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกยึดแล้ว แต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาด 

3. กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกขายทอดตลาด แต่ยังมีหนี้เช่าซื้อส่วนขาด โดยมีเป้าหมายให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่รายได้ลดลงในช่วงโควิด สามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ นอกจากนี้ "คืนรถล้างหนี้" ยังช่วยให้ลูกหนี้นำรถที่ถูกยึดกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดิม 

เว็บลงทะเบียนไกล่เกลี้ยหนี้ คืนรถล้างหนี้ โดย ธปท. - สำนักงานศาลยุติธรรม

เว็บลงทะเบียนไกล่เกลี้ยหนี้ คืนรถล้างหนี้

1. เว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม https://mediation.coj.go.th

2. เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th 

3. เว็บไซต์ธปท. www.bot.or.th หรือ www.1213.or.th/App/DMed/V1 

4. หรือสอบถามลงทะเบียนไกล่เกลี้ยหนี้ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด