Spring News

กทม.ลุยตรวจแคมป์ก่อสร้างเขตบางรัก พบคนงาน 605 คน ติดเชื้อโควิด 260 คน

03 มิ.ย. 2564 เวลา 8:11 น. 9

"วัลยา วัฒนรัตน์" รองปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโควิด-19 แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง ในพื้นที่เขตบางรัก พบ 3 คลัสเตอร์แคมป์คนงาน ติดเชื้อรวมถึง 260 คน จากทั้งหมด 605 คน

วันที่ 3 มิ.ย.64 นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง 3 จุด ซึ่งตั้งอยูที่ ซอยสีลม 9 เขตบางรัก ประกอบด้วย แคมป์ฤทธา แคมป์วิศวภัทร์ และ แคมป์ บ.เพส อินทีเรีย โดยมี นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก คณะผู้บริหารเขตบางรัก ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานข้อมูล

คลัสเตอร์แคมป์คนงาน เขตบางรัก

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการตรวจสอบมาตรการควบคุมแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง หลังจากที่สำนักงานเขตบางรักได้ดำเนินการสอบสวนโรคและแยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ลงพื้นที่สอบสวนโรคและแยกกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในแคมป์คนงานก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิ.ย.64) พบว่า

-แคมป์ฤทธา มีคนงานทั้งหมด 249 ราย ตรวจพบเชื้อ 221 ราย (คิดเป็น 88.76%) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 28 ราย

-แคมป์วิศวภัทร์ มีคนงานทั้งหมด 321 ราย ตรวจพบเชื้อ 23 ราย (คิดเป็น 7.17%) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 ราย เสี่ยงต่ำ 263 ราย

-แคมป์ บ.เพส อินทีเรีย มีคนงานทั้งหมด 35 ราย ตรวจพบเชื้อ 16 ราย (คิดเป็น 45.71%) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 ราย

คลัสเตอร์แคมป์คนงาน เขตบางรัก

ทั้งนี้ได้นำตัวผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากทั้ง 3 แคมป์ดังกล่าว เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั้งหมดแล้ว และได้ดำเนินการปิดแคมป์ พร้อมดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ปรับปรุงด้านสุขลักษณะภายในแคมป์ที่พักคนงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในที่พักอาศัย นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้พักอาศัยอยู่ในแคมป์เท่านั้น และได้จัดเจ้าหน้าที่ล่าม และนักจิตวิทยา มาให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในปฏิบัติตัวในขณะกักตัวภายในแคมป์ป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมพูดคุยและรับฟังปัญหากับผู้กักตัว เพื่อช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลต่อปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้างให้กับผู้ที่กักตัวภายในแคมป์ เพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่ต่อไป

คลัสเตอร์แคมป์คนงาน เขตบางรัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด