Spring News

พรรคเพื่อไทย เตรียมตรวจสอบ “งบลับ” ซุกร่างงบฯ ปี 65 เผย รวมกว่า 1.2 พันล้านบาท

06 มิ.ย. 2564 เวลา 10:32 น.

พรรคเพื่อไทย ชี้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 นอกจากรัฐบาลจัดสรรได้อย่างไม่สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 แล้ว ยังมีงบราชการลับในกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่นๆ รวมเป็นเงินกว่าพันล้านบาท เผย เตรียมสอบอย่างละเอียด

จากการอภิปราย ร่างงบประมาณ ปี 2565 วาระที่ 1 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ซึ่งรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ในการจัดสร้างงบให้กับกระทรวง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ อย่างไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

ล่าสุด วันนี้ เพจพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความโดยได้อ้างว่า จากการตรวจพบว่า มีกการซุกงบลับในร่างงบประมาณปี 2565 เป็นจำนวนมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

“งบลับ” ซุก ร่างงบประมาณ ปี 2565

พรรคเพื่อไทย ได้ตอกย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการจัดสรรงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ของรัฐบาลนี้ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตประเทศ

โดยเฉพาะการที่รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงมากกว่างบประมาณด้านสาธารณสุข แม้ว่าในขณะนี้ประชาชนยังคงลำบากจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ล่าสุด นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ได้ตรวจสอบพบว่า ‘เงินราชการลับ’ ซุกอยู่ในหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก 

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ฉบับนี้ พบว่ามีการใช้จ่ายในส่วนที่เรียกว่า ‘เงินราชการลับ’ หรือ ‘งบลับ’ อยู่จำนวนมาก แต่ไม่มีรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการใช้จ่าย และ มีเพียงข้อความเพียงบรรทัดเดียวในการขอใช้เงินงบประมาณนับพันล้านบาท

งบลับ เหล่านี้ไม่ได้มีแค่ในส่วนของกระทรวงด้านความมั่นคง แต่แทรกซึมไปในทุกกระทรวงทุกสำนัก ทบวง กรมต่างๆ ซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากว่า งบประมาณดังกล่าวจะถูกใช้ไปกับโครงการที่ไม่เหมาะสม เพราะถ้าโครงการเหล่านั้นมีเหตุมีผลและมีความเหมาะสมจะต้องเปิดเผยรายละเอียดได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นงบลับ จำนวนมากขนาดนนี้

งบลับ

งบลับในส่วนของกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหมของบประมาณทั้งสิ้น 203,281 ล้านบาท

กองทัพบก มีเงินราชการลับ 290 ล้านบาท

กองทัพเรือ มีเงินราชการลับ 62 ล้านบาท

กองทัพอากาศ มีเงินราชการลับ 30 ล้านบาท

สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม มีเงินราชการลับ 32 ล้านบาท

กองบัญชาการกองทัพไทย มีเงินราชการลับ 55 ล้านบาท

รวมมีเงินราชการลับทั้งสิ้น 470 ล้านบาท

งบลับในกระทรวง หน่วยงานอื่นๆ

ในส่วนของหน่วยงานอื่น ที่มีงบราชการลับแทรกอยู่ อาทิ เงินราชการลับ 558 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ในส่วนนี้เป็นของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีเงินราชการลับ 60 ล้านบาท

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีเงินราชการลับ 232 ล้านบาท , สภาความมั่นคงแห่งชาติ มีเงินราชการลับ 50 ล้านบาท , กระทรวงการต่างประเทศ ยังมีงบราชการลับ 8 ล้านบาท หรือแม้แต่สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน , กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือแม้แต่ กรมการจัดหางาน มีงบราชการลับอีก 5 ล้านบาท

งบราชการลับเหล่านี้ไม่มีรายละเอียดประกอบ มีเพียงข้อความบรรทัดเดียวลักษณะนี้ก็ต้องถามว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศและประชาชนต้องเผชิญกับภัยโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจ

งบประมาณในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ

นอกจากนี้พรรคเพื่อไทย จะเข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ทั้งที่งบประมาณของประเทศมีอยู่อย่างจำกัด

กองทัพบก ของบประมาณโครงการจัดหายานเกราะล้อยางเพื่อเสริมสร้างกรมรบรูปแบบใหม่ ระยะ 2 ปี 63-65 วงเงิน 4,515 ล้านบาท , โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตี (ระยะที่ 1) ปี 64-66 วงเงิน 4,226 ล้านบาท

กองทัพเรือ ของบประมาณโครงการจัดหาเรือเอนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการดำน้ำ จำนวน 1 ลำ ปี 62-65 วงเงิน 6,185 ล้านบาท และโครงการจัดหาเรือดำน้ำ 2 ลำ ปีงบประมาณ 63-69 วงเงิน 22,500 ล้านบาท

กองทัพอากาศ ของบประมาณโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา ปี 64-66 วงเงิน 4,500 ล้านบาท และโครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ ระยะที่ 1 ปี 64-67 วงเงิน 1,470 ล้านบาท (ระยะที่ 2 ปี 65-67 / ระยะที่ 3 ปี 67-69 / ระยะที่4  ปี 70-72)

การใช้งบประมาณเหล่านนี้ พรรคเพื่อไทย จะเข้าไปตรวจสอบการโดยละเอียด เพื่อให้มีการใช้งบประมาณ ซึ่งมาจากภาษาประชาชนทุกบาทอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โควิดระบาดและเศรษฐกิจกำลังวิกฤต เงินก็ไม่มีก็ยังจะไปกู้เงินมาซื้ออาวุธอีก

ดังนั้น อะไรที่ชะลอได้ ก็ควรชะลอ อะไรปรับลดได้ ก็ควรนำไปช่วยเหลือประชาชนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด

ที่มา งบลับซุก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด