Spring News

กรมอนามัย แนะ ซื้อน้ำแข็งที่ผ่าน GMP เท่านั้น หวั่น"โควิดโรงงานน้ำแข็ง"

08 มิ.ย. 2564 เวลา 2:44 น.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกมาประกาศเตือนผู้บริโภคหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 “คลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง” พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและชลบุรี แนะ เลี่ยงซื้อน้ำแข็งที่มาจากการบดหรือโม่อาจเกิดการปนเปื้อนพร้อมย้ำเลือกซื้อน้ำแข็งที่ผ่านมาตรฐาน GMP มั่นใจ ปลอดภัยกว่า

8 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวพบ "คลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง" ติดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรีนั้น อาจทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในการเลือกซื้อน้ำแข็งเพื่อบริโภค กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือให้โรงงานน้ำแข็งทุกแห่ง  ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนมาทำงานในระดับเข้มข้น   โดยเจ้าของโรงงานต้องประเมินผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ส่วนคนงานให้ประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ก่อนเข้ามาทำงานทุกวันจะลดโอกาสที่จะเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโควิคได้ รวมทั้งลดความแออัดหรือความหนาแน่นบริเวณที่ปฏิบัติงาน และยังคงเน้นย้ำสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การล้างมือและฆ่าเชื้อโรค พร้อมแนะนำให้เปลี่ยนรองเท้าที่จะปฏิบัติงาน การไม่วางน้ำแข็งกับพื้น การล้างและฆ่าเชื้อระบบผลิตน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น ในส่วนของที่พักคนงาน ให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ควบคุมความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐาน หากมีรถรับ-ส่งต้องจำกัดจำนวนคนไม่ให้แออัดจนเกินไป ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนและทุกครั้งที่ใช้บริการ หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในรถเป็นประจำ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า สำหรับผู้บริโภคควรเลี่ยงการซื้อน้ำแข็งโม่หรือบดมาบริโภค เนื่องจาก ในกระบวนการผลิตก้อนน้ำแข็งแบบโม่ บด ใส่กระสอบเพื่อส่งขายนั้นมีโอกาสสัมผัสกับคนงาน สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำแข็ง ดังนั้น จึงควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดบรรจุถุงที่ปิดสนิท มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ชัดเจน จึงจะมั่นใจว่าปลอดภัยกว่า เพราะมีกระบวนการทำให้น้ำเป็นน้ำแข็งภายในเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดเป็นระบบปิด ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ซึ่งจะไม่มีคนงานเข้าไปเกี่ยวข้องจนกว่าจะบรรจุเสร็จ  ส่วนร้านขนมหวาน ร้านน้ำแข็งใส หรือร้านเครื่องดื่มประเภทที่ต้องชงใส่น้ำแข็ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มาจากโรงงานน้ำแข็งนั้น ควรงดใช้น้ำแข็งชนิดโม่หรือบด ให้เปลี่ยนมาใช้น้ำแข็งหลอดแทน ซึ่งปัจจุบัน  มีหลายขนาดให้เลือกใช้ทั้งหลอดเล็กหรือแบบเกล็ด ส่วนร้านอาหาร แผงลอย รถเร่ ที่นำน้ำแข็งโม่หรือบดมาใช้ แช่อาหารสดนั้น เช่น เนื้อหมู ไก่ กุ้ง ปลา ควรนำวัตถุดิบมาบรรจุใส่ในถุงพลาสติกก่อนแล้วค่อยแช่โดยไม่ควรใช้น้ำแข็งกลบอาหารเพราะจะทำให้น้ำแข็งสัมผัสกับอาหารโดยตรง

“ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ควบคุมการผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ      ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ำแข็ง เพื่อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้น้ำในการผลิต สถานที่เก็บรักษาน้ำแข็ง การใช้ภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ตลอดจนการแสดงฉลาก ต้องมีวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้อง            กับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ 2563 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ        การเก็บรักษาอาหาร (จี.เอ็ม.พี : GMP: Good Manufacturing Practice) เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อน” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด