Spring News

น่าห่วง! โควิด กทม. พบการระบาดใหม่ 4 คลัสเตอร์ ในพื้นที่ 3 เขต.

08 มิ.ย. 2564 เวลา 8:29 น.

น่าห่วง! โควิด กทม. พบการระบาดใหม่ 4 คลัสเตอร์ ในพื้นที่ 3 เขต ได้แก่ เขตบางแค 20 ราย เขตยานนาวา 2 แห่ง รวม 69 ราย และเขตห้วยขวาง 349 ราย คลัสเตอร์ส่วนใหญ่มาจากโรงงานและแคมป์ก่อสร้าง

วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหนคร (7 มิ.ย. 64) โดยพบการระบาดใหม่ 4 คลัสเตอร์ ในพื้นที่ 3 เขต ได้แก่

เขตบางแค บริษัท สมอทองการ์เมนท์ พบผู้ติดเชื้อ 20 ราย ศูนย์บริการสาธารณสุข/เขต สอบสวนโรค ปิดแผนกเย็บผ้า ชั้น 3 ตั้งแต่ 2 มิ.ย. ถึงปัจจุบัน

เขตยานนาวา 2 แห่ง ได้แก่ แคมป์ที่พักคนงาน บริษัท ฤทธา พบผู้ติดเชื้อ 36 ราย ศูนย์บริการสาธารณสุข/เขต สอบสวนโรค ปิดแคมป์แล้ว 26 พ.ค.-7 มิ.ย. 64 วางแผนปิดต่อถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64 และกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในแคมป์ และแคมป์ที่พักคนงาน บริษัท พรีบิวด์ พบผู้ติดเชื้อ 33 ราย ศูนย์บริการสาธารณสุข/เขต สอบสวนโรค ยังไม่ได้ปิดแคมป์ อยู่ระหว่างวางแผน Seal แคมป์

เขตห้วยขวาง แคมป์ก่อสร้าง One 9 Five พบผู้ติดเชื้อ 349 ราย Seal แล้วปิดแคมป์ แยกผู้ป่วยออก ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ทำงานได้

ทั้งนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข/เขต จะทำการสอบสวนโรคเพิ่มเติม รวมถึงการวางแผน Active case finding และดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของแต่ละคลัสเตอร์

น่าห่วง! โควิด กทม. พบการระบาดใหม่ 4 คลัสเตอร์ ในพื้นที่ 3 เขต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด