Spring News

ประชาชนควรบริโภคน้ำแข็งถุงที่ปิดสนิทหลังพบคลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง

08 มิ.ย. 2564 เวลา 23:16 น.

กรมอนามัยแนะ ควรบริโภคน้ำแข็งถุงที่ปิดสนิทผ่าน อย. หลังพบคลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง เพราะมีกระบวนการทำน้ำแข็งภายในเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดเป็นระบบปิด ซึ่งจะไม่มีคนงานเข้าไปเกี่ยวข้องจนกว่าจะบรรจุเสร็จ หลังพบคลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง

จากกรณีที่พบคลัสเตอร์คนงานโรงงานน้ำแข็งติดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรีนั้น อาจทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในการเลือกซื้อน้ำแข็งเพื่อบริโภค 

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สำหรับผู้บริโภคควรเลี่ยงการซื้อน้ำแข็งโม่หรือบดมาบริโภค เนื่องจากในกระบวนการผลิตตั้งแต่การถอดซองออกมาเป็นก้อนน้ำแข็ง การตัดเป็นก้อนเล็ก ๆ จนถึงการโม่ บด บรรจุใส่ถุงหรือกระสอบเพื่อส่งขาย มีโอกาสสัมผัสกับคนงาน สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำแข็ง ดังนั้น จึงควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดบรรจุถุงปิดสนิท มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ชัดเจนแทน จะมั่นใจและปลอดภัยกว่า เพราะมีกระบวนการทำให้น้ำเป็นน้ำแข็งภายในเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดเป็นระบบปิด ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ซึ่งจะไม่มีคนงานเข้าไปเกี่ยวข้องจนกว่าจะบรรจุเสร็จ ส่วนร้านขนมหวาน ร้านน้ำแข็งใส หรือร้านเครื่องดื่มประเภทที่ต้องชงใส่น้ำแข็ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบการระบาดของ โรคโควิด-19 ที่มาจากโรงงานน้ำแข็งนั้น ควรงดใช้น้ำแข็งชนิดโม่หรือบด ให้เปลี่ยนมาใช้น้ำแข็งหลอดแทน   

ซึ่งปัจจุบันมีหลายขนาดให้เลือกใช้ทั้งหลอดเล็กหรือแบบเกล็ด ส่วนร้านอาหาร แผงลอย รถเร่ ที่นำน้ำแข็งโม่หรือบดมาใช้แช่อาหารสดนั้น เช่น เนื้อหมู ไก่ กุ้ง ปลา ควรนำมาบรรจุในถุงพลาสติกก่อนแล้วแช่โดยใช้น้ำแข็งกลบให้ทั่ว ไม่ควรให้น้ำแข็งสัมผัสกับอาหารโดยตรง นอกจากจะลดการปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ ได้แล้ว ยังรักษาคุณภาพหรือสภาพของอาหารให้คงเดิมได้ดีกว่าด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด