Spring News

"สิระ" หนุน กมธ.ผลักดันแก้ให้ "เซ็กซ์ทอย" ถูกกฎหมาย หวังลดปัญหาฆ่า-ข่มขืน

11 มิ.ย. 2564 เวลา 5:24 น. 5

"สิระ เจนจาคะ" หนุน กมธ.ผลักดันแก้ให้ "เซ็กซ์ทอย" ถูกกฎหมาย เพื่อควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐาน สามารถเก็บภาษีได้ หวังลดปัญหาอาชญากรรม การฆ่าข่มขืน ลดปัญหาการหย่าร้างและปัญหาในครอบครัว

วันที่ 11 มิ.ย.64 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พปชร. ประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงปัญหาการลักลอบนำเข้าเซ็กส์ทอยไร้คุณภาพและเกิดเหตุไฟฟ้าช๊อตผู้ใช้งานปางตาย ว่า ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการนำเข้า เพื่อจำหน่ายเซ็กส์ทอยอย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมว่าจะใช้เซ็กส์ทอยกับบุคคลกลุ่มใดได้บ้าง และสามารถควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะ ศคบ.ที่จะเข้าไปดูแลได้และยังทำให้รัฐจัดเก็บภาษีส่วนนี้ได้อีกด้วยเหมือนที่หลายๆประเทศทำกันแต่กฎหมายไทยยังไม่อนุญาต ทั้งที่เรื่องนี้ถือเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายเพราะจะเกิดประโยชน์ในหลายด้านลดปัญหาอาชญากรรม การฆ่าข่มขืน ลดปัญหาการหย่าร้างและปัญหาในครอบครัวได้จากปัญหาความต้องการทางเพศที่ไม่สมดุล

ซึ่งการแก้กฎหมายเรื่องนี้เชื่อว่าสามารถทำได้เพราะไม่ได้ไปขัดต่อความสงบสุขของประชาชนต่างจากการแก้กฎหมายเพื่อการพนันหรืออบายมุขอื่นๆและยังลดปัญหาการลักลอบนำเข้าเซ็กส์ทอยที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายแก่ชีวิตประชาชนได้ โดยกรรมาธิการกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎรพร้อมที่จะศึกษาการแก้กฎหมายเรื่องนี้หากมีการร้องเรียนเข้ามาเพราะถือเป็นเรื่องสิทธิของประชาชนที่กรรมาธิการมีหน้าที่ 

ส่วนที่คนบางกลุ่มมองว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ นายสิระ กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเมืองพุทธเช่นกันควรคำนึงถึงผลประโยชน์ทางสังคมมากกว่าซึ่งจะต้องมาศึกษากัน

การทำให้เซ็กส์ทอยถูกกฎหมายกลับมาเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมไทยอีกครั้ง แม้ว่าข้อเสนอนี้ดูขัดแย้งกับความรู้สึกของกลุ่มคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมในสังคม แต่ก็มีความเห็นต่างว่าถึงเวลาที่ต้องปลดปล่อยให้ถูกกฎหมาย

ขณะที่นักขับเคลื่อนรณรงค์ให้เซ็กส์ทอยเป็นสินค้าควบคุมพิเศษหนุนแนวคิดนี้ระบุว่าสังคมต้องเปิดกว้างทางความคิด หากทำให้ถูกกฎหมายประโยชน์ที่ได้มากกว่าความสุขทางเพศ คือ ความปลอดภัยของผู้ใช้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด