Spring News

รพ.จุฬาภรณ์ แจ้ง จองวัคซีนโควิด"หมอพร้อม" ติดต่อได้ 14 มิ.ย. มีเฉพาะ ซิโนแวค

13 มิ.ย. 2564 เวลา 8:53 น.

"โรงพยาบาลจุฬาภรณ์" แจ้ง จองวัคซีนโควิด ผ่าน "หมอพร้อม" เข็มแรก ติดต่อได้ตั้งแต่ 14 มิ.ย. มีบริการฉีดเฉพาะวัคซีนหลัก "ซิโนแวค" เท่านั้น หากประสงค์จะรับวัคซีน "แอสตร้าเซเนก้า" ขอให้ติดตามประกาศ

วันที่ 13 มิ.ย.64 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศ แจ้ง ผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.จุฬาภรณ์ ผ่านระบบ “หมอพร้อม”(เข็มที่ 1) และยังไม่ได้รับข้อความนัดหมายจากโรงพยาบาลฯ ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ขอให้ท่านนำหลักฐานการนัดหมายผ่านระบบ “หมอพร้อม” มาติดต่อที่จุดอำนวยการ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนหลักได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. เป็นต้นไป ทางศูนย์ฯ จะมีบริการฉีดเฉพาะ “วัคซีนหลักซิโนแวค” เท่านั้น

หากประสงค์จะรับ “วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า” ขอให้ติดตามประกาศประชาสัมพันธ์ เมื่อโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม สอบถามโทร 0-2576-6771-72

วัคซีนหลัก ซิโนแวค และ แอสตร้าเซเนก้า สามารถฉีดได้ทั้งกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ การรอวัคซีนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างรอได้โดยไม่จำเป็น

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด