Spring News

ตู่ นันทิดา ทุ่มงบ 400 ล้าน ซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ชาวสมุทรปราการ

15 มิ.ย. 2564 เวลา 6:45 น. 21

"ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขออนุมัติสภา งบ400ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนทางเลือก ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันจะช่วยเหลือประชาชนชาวสมุทรปราการให้ดีที่สุดและกลับคืนสู่พื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว

14 มิ.ย. 64 จากที่ห้องประชุมสภา อบจ. ชั้น 4 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวเรื่องขอมติสภาผ่านงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด-19

โดยกล่าวว่าตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เราต่างเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ด้วยเชื้อไวรัสหลายสายพันธุ์ ทำให้แพร่ระบาดได้รวดเร็วเป็นวงกว้าง ทำให้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษ จะเห็นได้ว่าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย 64 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 196 คน มีผู้ป่วยสะสม 10,628 เป็นจังหวัดที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆวันอีกด้วย 

ทั้งนี้ เราต้องยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเร็ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มกำลังและความสามารถ ตนในฐานะนายกอบจ.สมุทรปราการ จึงได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ,โรงพยาบาลสมุทรปราการ , สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผนึกกำลังยับยั้งการแพร่ระบาดประสานงานส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล พ่นย่าฆ่าเชื้อตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ รวมถึงบริจาคสิ่งของถุงยังชีพอันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ป่วยพร้อมครอบครัวผู้ป่วยไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการ กลับคืนสู่พื้นที่ปกติโดยเร็ว

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขออนุมัติสภา อบจ.จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับฉีดให้กับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลกำลังจัดสรร Astra  Zeneca และ Sinovacให้ เพราะประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว มีจำนวน เกินกว่า 2 ล้านคน 

ซึ่งทางอบจ.จะดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอซา กำหนดไว้อย่างคร่งครัดด้วยการขออนุมัติผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แล้วสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกเช่น Modena ,Pfizer Johr , Johnson และ Sinopharm ผ่านองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ได้วัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังหลอมรวม ผนึกกำลัง บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ จัดสรรงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม เช่น เทศบาลบางเมืองจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 200 ล้านบาท เทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 100 ล้านบาท และเทศบาลข้างเคียง อีก 100 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 800 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ

ยกตัวอย่างถ้าหากได้ Sinopharm มาทั้งหมด เราจะได้วัคซีนประมาน 900,000 โดส ซึ่งสามารถครอบคลุมประชากรได้เพิ่มถึง 450,000 คน

ทั้งนี้ อบจ.สมุทรปราการ ขอเรียนยืนยันกับทุกภาคส่วนว่า อบจ.สมุทรปราการจะทำหน้าที่
อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนชาวสมุทรปราการให้ดีที่สุด ในระยะเวลาที่ผ่านมา อบจ.ยังมีส่วนช่วยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้หายดีและกลับบ้านให้เร็วที่สุดด้วยเช่นกัน

"เราจะผนึกกำลัง หลอมรวมจิตใจต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้จังหวัดสมุทรปราการ กลับคืนสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็ว" นางสาวนันทิดากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด