www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ลงทะเบียนรับสิทธิ E-Voucher 7,000 เริ่ม 21 มิ.ย. 64

20 มิ.ย. 2564 เวลา 3:41 น. 17

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ลงทะเบียนรับสิทธิ E-Voucher 7,000 เริ่ม 21 มิ.ย. 64 คลิกเลย วันนี้วันแรกสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายด้วยบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ สามารภตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขโครงการ ดังนี้

รายละเอียดของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย. 64 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย โดยกำหนดให้ซื้อสินค้า อาหารเครื่องดื่ม หรือบริการต่างๆผ่านบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Voucher ไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อยู่ในกรอบมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ลงทะเบียนรับสิทธิ E-Voucher 7,000 เริ่ม 21 มิ.ย. 64 โดยเงื่อนไขการรับเงินคืนหลังการลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com จะได้รับ E-Voucher ในรูปแบบของสิทธิเข้า G-Wallet โดยแบ่งการใช้จ่ายดังนี้

 • จำนวนเงิน 1-40,000 บาท ได้คืน 10% สูงสุด 4,000 บาท
 • จำนวนเงิน 40,001-60,000 บาท ได้คืน 15% สูงสุด 3,000 บาท

และได้รับ E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
 • เริ่มลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
 • ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3

ยิ่งใช้ยิ่งได้ ลงทะเบียน

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet

(สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง)
(กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)

ทั้งนี้การลงทะเบียน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com จะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง G-Wallet ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 64 และเมื่อคำนวณสิทธิจากการใช้จ่ายออกมาเป็น E-Voucher แล้วจากนั้นระยะเวลาการใช้ E-Voucher จะเริ่มในช่วงวันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด