Spring News

ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ แจก 7,000 บาทต่อคน ใครได้บ้าง รับสิทธิเมื่อไหร่

06 พ.ค. 2564 เวลา 2:52 น. 15

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน E-Voucher แจก 7,000 บาทต่อคน ผ่านมติเห็นชอบ ครม. เผยหลักเกณฑ์การลงทะเบียน , คุณสมบัติผู้รับสิทธิ เตรียมให้ใช้จ่ายช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. 2564

ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ แจก 7,000 บาทต่อคน ใครได้บ้าง รับสิทธิเมื่อไหร่

ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ คืออะไร ? นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยใจความสำคัญของโครงการว่ามุ่งไปที่กลุ่มผู้มีรายได้สูง รัฐจะสนับสนุน E-Voucher สำหรับการใช้จ่าย ในเบื้องต้นคาดว่าจะไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

 

ซึ่งรัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Voucher ให้นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหารเครื่องดื่ม หรือบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อยู่ในกรอบมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

คาดจะเปิดให้ ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นคือ 1. มีสัญชาติไทย 2. เกณฑ์รายได้สูง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ล้านคน ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 2564 และสามารถนำ E-Voucher มูลค่า 7,000 บาท ไปใช้จ่ายช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. 2564  

สำหรับรูปแบบการใช้จ่ายโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะทำงานผ่าน "แอปเป๋าตัง"  G-Wallet เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าก็จะต้องติดตั้งแอพพลิเคชันถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด