"นครปฐม" ยอดพุ่งต่อเนื่อง พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 162 ราย

21 มิ.ย. 2564 เวลา 10:40 น.

"นครปฐม" รายงาน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 162 ราย พบส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ผู้ชำแหละเนื้อสุกรในตลาด รวมถึงโรงงาน-สถานประกอบการ และติดจากบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 162 ราย และทีม SAT & SRRTกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นฐ. พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 3,399 ราย  สัญชาติ ไทย 69 ราย อื่นๆ 93 ราย คิดค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 143 รายซึ่งมีแนวโน้มการระบาดคงตัวสัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:1.28 รวมสะสมผู้เสียชีวิต 37 ราย อัตราป่วยตาย = 1.08 (ระลอกธันวาคม 2 ราย, ระลอกเมษายน 35 ราย) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไปรษณีย์ไทย แจง เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ ติดโควิด 4 คน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปิด 4 วัน หลังพบครูติดโควิด 1 ราย
คลัสเตอร์เปาะยานิ กระจายทั่วภาคใต้ 12 จังหวัด พบป่วยสะสมเชื่อมโยง 402 ราย

อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง (129 ราย) อำเภอสามพราน  (22 ราย) อำเภอนครชัยศรี (7 ราย) กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม Cluster ในกลุ่มผู้ชำแหละเนื้อสุกรในตลาด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่  จัดทำมาตรการ เร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูงในการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่นโรงชำแหละสุกร กลุ่มแรงงานข้ามชาติตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์ พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องอีกด้วย

นครปฐม 162 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด