โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปิด 4 วัน หลังพบครูติดโควิด 1 ราย

21 มิ.ย. 2564 เวลา 8:55 น. 1

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ออกประกาศ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและการติดต่อราชการ 4 วัน หลังมีข้าราชการครูในโรงเรียนเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พบผลเป็นบวก 1 ราย

21 มิ.ย.64  นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ออกประกาศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและการติดต่อราชการด้วยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับแจ้งจากข้าราชการครู ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้เดินทางรับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลปรากฎว่า ข้าราชการครูรายดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปิด 4 วัน หลังพบครูติดโควิด 1 ราย

ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์และการป้องกันการระบาดของโรคในโรงเรียนทางโรงเรียน จึงดำเนินการดังนี้

1. ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2. ปิดสถานที่ทำการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นการชั่วคราว จำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานภายในที่พัก และลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ตามระบบที่กำหนด โดยให้ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษากลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

4.ให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (online) ตามปกติ

5. ผู้ที่มีความประสงค์ติดต่อราชการกับทางโรงเรียน สามารถติดต่อราชการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28  มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด