"เชียงใหม่" ให้ร้านอาหารขาย-ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

22 มิ.ย. 2564 เวลา 1:57 น. 6

จังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ ผ่อนคลายบางสถานที่โดยสามารถเปิดร้านสักหรือเจาะผิวหนังได้ รวมทั้งร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกิน 21.00 น. แต่ยังคงให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 67 / 2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว หลังจากที่มีการปรับระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ จากพื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

 รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้มากขึ้น โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 63/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยให้สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสามารถเปิดดำเนินการได้ แต่ยังคงให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้  

1. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด  

2. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง    

3.ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต

เชียงใหม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สปสช.เชียงใหม่พบ 218 คนแพ้วัคซีนโควิดเล็กน้อย-ปานกลาง

• เชียงใหม่ แถลงพบผู้ต้องขัง "เรือนจำกลางเชียงใหม่" ติดเชื้อโควิด 3,793 ราย

• ไทม์ไลน์คลัสเตอร์เรือนจำกลางเชียงใหม่ หลังพบป่วยโควิดยอดพุ่งหลายพัน

 ส่วนร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณร้าน (ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป และห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เชียงใหม่

เชียงใหม่

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด