Spring News

ไทม์ไลน์คลัสเตอร์เรือนจำกลางเชียงใหม่ หลังพบป่วยโควิดยอดพุ่งหลายพัน

17 พ.ค. 2564 เวลา 5:14 น.

เปิดไทม์ไลน์คลัสเตอร์เรือนจำกลางเชียงใหม่ พบมีการเริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 64 พร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามในแดน 6 ขณะที่จังหวัดนำรถโมบายในการเข้าไปคัดแยกผู้ป่วย-รับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ก่ อนที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งแพทย์-พยาบาลเข้าช่วย

วันที่ 17 พ.ค. 2564  จากกรณีที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีการพบการติดเชื้อระลอกใหม่ และเริ่มข้อมูลว่าพบผู้ติดเชื้อในเรือนกลางเชียงใหม่ แต่ไม่มีหน่วยงานยืนยัน จนกระทั่ง วันที่ 26 เมษายน 2564  

นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำโมเดล “Bubble & Sealed” ที่เคยใช้ที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่

ไทม์ไลน์คลัสเตอร์เรือนจำกลางเชียงใหม่ หลังพบป่วยโควิดยอดพุ่งหลายพัน

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ให้สัมภาษณ์ ที่ห้องประชุมอาคารรวงผึ้ง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีผู้ต้องขังแรกรับติดเชื้อใหม่38 คน และอีกจำนวนหนึ่งเท่านั้น

-นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ให้สัมภาษณ์ว่า เรือนจำกลางเชียงใหม่ มีผู้ต้องขัง 6,404 คน  พบผู้ต้องขังแรกรับเข้าระหว่างวันที่ 7-12 เมษายน 2564  ติดเชื้อโควิด-19 จากการสอบสวนโรคพบว่ากลุ่มนี้น่าจะมีผู้ต้องขัง 1 คน นำเชื้อเข้าไปและทำให้เกิดการระบาดในระหว่างการกักตัว  โดยมีผู้ต้องขังรับใหม่ติดเชื้อสะสม 144 ราย-เจ้าหน้าที่เรือนจำ 2 ราย โดยทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ได้ปิดแดนผู้ต้องขังรับใหม่ และได้ปรับพื้นที่แดน 6 ที่เป็นแดนแรกรับ ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีบุคคลากรสาธารสุขหมุนเวียนดูแลพร้อมจัดเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งเครื่องวัดออกซิเจน และรถเอ็กซเรย์พระราชทานเคลื่อนที่เข้าไปประจำในเรือนจำ เพื่อสแกนปอดของผู้ต้องขัง โดยมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

วันที่ 27 เมษายน 2564 เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับ กว่า 200 เตียง มีโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลแม่แตงส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลผู้ป่วย ใช้วิธีล็อคแดน 6 ให้เป็นพื้นที่เฉพาะในการดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด -19 และยังได้มีการแยกกลุ่มผู้ต้องขังตามอาการ และได้ปิดพื้นที่ของเรือนจำกลางเชียงใหม่ปิดทุกช่องทาง ไม่ให้มีการเข้าออกในระยะนี้ โดยการไปศาลนั้น ได้นำระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์แทนการเดินทางออกไปนอกเรือนจำ ส่วนการเยี่ยมฟผู้ต้องขังนั้นให้ญาติต่อทางวิดิโอคอลทางไลน์

วันที่ 28 เมษายน 2564  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มรายงานตัวเลขผู้ต้องขัง    เรือนจำกลางเชียงใหม่ เพิ่มเป็น 177 ราย อยู่ระหว่างการใช้งานมาตรการ

Bubble & Sealed จำกัดการแพร่ระบาดให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ และ​นำรถโมบายในการเข้าไปคัดแยกผู้ป่วยจำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 1 พ.ค.2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงข่าว  ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่นำไปประจำการในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ซึ่งเครื่องมีความทันสมัยควบคุมการทำงานระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถส่งผลให้รังสีแพทย์ประจำโรงพยาบาลประเมินอาการได้ทันที คาดภายใน 1 เดือนควบคุมการระบาดในเรือนจำได้ 

 วันที่ 2พ.ค. 2564  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 211 คน

วันที่ 3 พ.ค 2564  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 211 คน

-พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีได้ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ นักรบชุดขาว ร่วมใจช่วยสู้ภัย COVID - 19 เนื่องด้วยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยมีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ   งต่อมาได้ดำเนินการตรวจเชิงรุก พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล จำนวน 18 คน จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อสนับสนุนเรือนจำกลางเชียงใหม่

วันที่ 4 พ.ค 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 239 คน

วันที่ 5 พ.ค 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 244 คน

วันที่ 6 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่   รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 244 คน

วันที่ 7 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 286 คน

วันที่ 8 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 307 คน

วันที่ 9 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 324 คน

วันที่ 10 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 347 คน

วันที่  11 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 340 คน

วันที่ 12 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 347 คน

วันที่13 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 361 คน

วันที่ 14 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีรายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่

- มีรายงานของเรือนจำกลางเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 3,748 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด