svasdssvasds

วิกฤต! หลายโรงพยาบาลเริ่มออกประกาศงดตรวจโควิด19และรับผู้ป่วย

วิกฤต! หลายโรงพยาบาลเริ่มออกประกาศงดตรวจโควิด19และรับผู้ป่วย

วิกฤต! หลายโรงพยาบาลเริ่มออกประกาศงดตรวจโควิดและรับผู้ป่วย เนื่องจากได้ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่และบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ "โควิด19" จนเต็มกำลังความสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้อีก

จากรณ๊ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังประชุมศูนย์ปฎิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ยืนยัน ไม่ล็อกดาวน์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชน ไม่ให้เกิดการกระจายเชื้อ โควิด-19 ไปยังต่างจังหวัด โดยเน้นการปิดเฉพาะจุด เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง และเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายศักยภาพโรงพยาบาลและเพิ่มเตียงผู้ป่วย รวมถึงการผลักดันการกระจายวัคซีนและเร่งฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้ตรงตามเป้าหมายโดยเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยว:

ขณะที่ หลายโรงพยาบาลได้ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่และบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิด-19 จนเต็มกำลังความสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้อีก เนื่องจากเตียงและห้อง ICU เต็มทั้งหมด และเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลายโรงพยาบาลจึงประกาศงดการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด-19 ในระยะนี้ 

1. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า แผนกฉุกเฉิน (ER) จำเป็นต้องลดการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากขณะนี้มีผู้ป่วย COVID-19 ที่กำลังรอการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวนมาก และห้อง ICU ของโรงพยาบาลเต็มทั้งหมด

2. โรงพยาบาลวิภาวดี ขอหยุดการให้บริการ Drive Thru ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 หากเปิดให้บริการเมื่อใด จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

3. โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ของดให้บริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ทั้ง Drive Thru test และ Walk in ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขออภัยในความไม่สะดวก

4. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต งดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ชั่วคราว ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หากทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบทันที

5. โรงพยาบาลนครธน ปิดให้บริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เนื่องจากเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ไม่เพียงพอ หากสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

6. โรงพยาบาลมหาชัย ของดให้บริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หาก รพ.มหาชัย พร้อมให้บริการตรวจจะแจ้งให้ทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

7. ARI Clinic โรงพยาบาลพญาไท 2 ของดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ชั่วคราว หากมีความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

8. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เนื่องด้วยขณะนี้พบอัตราการระบาด โควิด-19 เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องปรับแผนการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้ งดให้บริการตรวจ Covid-19 Drive Thru ทั้งนี้ ยังคงเปิดรับ การตรวจเพื่อการเดินทาง ตามปกติ สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงรายวัน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา งดให้บริการตรวจ Covid -19 Drive Thru Test ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

10. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศ เรื่อง ของดการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่รุนแรงมากขึ้นในขณะนี้ ทางศูนย์การแพทย์ฯ ได้ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่และบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อฯ ดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ เพื่อให้ ดูแลรักษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์การแพทย์ฯ จึงของดการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่วันที่ 24 เป็นต้นไป โดยจะรับตรวจเฉพาะรายที่จำเป็นเร่งด่วน จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง จึงขอแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

related