Spring News

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการขนส่ง จ.นครสวรรค์

27 มิ.ย. 2564 เวลา 17:44 น. 14

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการขนส่ง จ.นครสวรรค์ หลังก่อนหน้านี้ ได้ทำการรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ต้องการลงชื่อฉีดวัคซีน

ชัชชัย สุเมธโชติเมธา ผู้อำนวยการโครงการฉีดวัคซีนสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผู้ขนส่งทุกคนเป็นบุคคลากรที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด และเชื่อว่าการฉีดวัคซีนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแน่นอน 

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการขนส่ง จ.นครสวรรค์

สำหรับบุคลากรที่เข้ามาช่วยบริการด้านการฉีดวัคซีน รวมถึงให้จัดระบบความเรียบร้อยภายในโครงการนี้ ก็มีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ เพื่อมาให้บริการ โดยรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า การให้ความร่วมมือครั้งนี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกโดยเฉพาะในส่วนการบริหารวัคซีนที่มีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

พล.อ.ต. นพ.สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีผู้ประกอบการขนส่ง จ.นครสวรรค์ เข้าร่วมฉีด 2,500 คน โดยเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค ที่ได้จากประสานในหน่วยงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.นครสวรรค์อีกด้วย

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการขนส่ง จ.นครสวรรค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด