svasdssvasds

รองปลัดสธ. น้ำตาคลอ โควิดกทม.-ปริมณฑล วิกฤตหนักมาก ทำอะไรไม่ได้เลย

รองปลัดสธ. น้ำตาคลอ โควิดกทม.-ปริมณฑล วิกฤตหนักมาก ทำอะไรไม่ได้เลย

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมระดมอายุรแพทย์เชี่ยวชาญ 4 สาขา เข้ากรุงเทพ-ปริมณฑล รับมือผู้ป่วยโควิด19 ระบาดหนัก ร่ำไห้ยอมรับ สถานการณ์วิกฤตมาก สู้สุดกำลังแล้ว แทบทำอะไรไม่ได้

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ สุระ วิเศษศักดิ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมอายุรแพทย์เชี่ยวชาญ 4 สาขาได้แก่ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคปอดอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ เวชบําบัดวิกฤต โดยเป็นแพทย์ 144 คน และช่วงบ่ายเป็นพยาบาลประมาณ120 คน ก่อนปฏิบัติงานในพื้นที่เขตสุขภาพกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อรองรับสถานการณ์ covid-19  โดยเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอายุรแพทย์และแพทย์เวชบําบัดวิกฤต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ซึ่งถือเป็นการรวมพล อัศวิน เสื้อกราวน์ จากเขตสุขภาพทั่วประเทศเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดหนัก โดยแพทย์ที่อบรมวันนี้ไม่ใช่แพทย์พึ่งจบแต่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พึ่งเรียนจบด้านเฉพาะทาง และ เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด มาแล้ว จึงขอให้มั่นใจได้ว่า แพทย์ที่อบรมในวันนี้มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพในการที่จะดูแลผู้ป่วยโควิด โดยเฉพาะผู้ป่วยโควิดวิกฤต

สำหรับกรอบปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มนี้ เบื้องต้นกำหนดไว้ 1 เดือนก่อน คือ เดือน ก.ค โดยแพทย์ 1 คน จะปฏิบัติหน้าที่ 1 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง 1 สัปดาห์สามารถหยุดได้ 2 วัน แต่หากสถานการณ์หนักขึ้น อาจจะขอความร่วมมือปฏิบัติงานมากกว่านั้น ซึ่งแพทย์เหล่านี้จะเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

ทั้งนี้ระหว่างอบรม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ยอมรับว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลตอนนี้วิกฤต จำนวนผู้ป่วยรอเตียงยังมีอีกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องขอแรงจากแพทย์เหล่านี้ เพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตรอด เนื่องจากขณะนี้ได้เพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลให้เพิ่มขึ้น  แต่ยังขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุข และไม่สามารถช่วยอะไรได้ โดยสถานการณ์โควิดตอนนี้  เป็นสายพันธุ์ที่คุมยาก ยอมรับว่าเริ่มเอาไม่อยู่

related