Spring News

กทม. ช่วยเหลือ "ผู้ค้ารายย่อย" กระทบจากโควิด แจกเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท

29 มิ.ย. 2564 เวลา 12:13 น. 3

ผู้ว่าฯ กทม. สั่งสำนักงานเขตสำรวจ "ผู้ค้ารายย่อย" ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อแจกเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 5,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองในการดำรงชีพ

(29 มิ.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 40/2564  โดยพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กทม.สั่งตั้งด่านตรวจเข้ม ถ.พระราม2 สกัดเคลื่อนย้ายเเรงงานก่อสร้าง
หมอทวีศิลป์ ชี้แจงการนำแรงงานซ่อมบ้านส่วนตัว ทำได้หรือไม่?
โควิด "สายพันธุ์เดลตา" คาดไม่เกิน 2 เดือน ระบาดมากสุดใน กทม.

ทีประชุม ศบค.กทม. ได้หารือถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งสำนักพัฒนาสังคม ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน สูญเสียงานหรือเสียรายได้ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงขอให้สำนักงานเขตสำรวจผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม สำนักงานเขตละ 200 ราย เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา รายละ 5,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนสำรองในการดำรงชีพของประชาชนต่อไป

ผู้ว่า กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด